Gebyr for vatn og avløp

Årsgebyr for vatn og avløp består av ein fast del (abonnementsgebyr) og ein variabel del (forbruksgebyr).

I tillegg er det gebyr for nye abonnentar for tilknyting og gebyr for leige av vassmålar for dei som har det. 

 

Kontakt

Eli Øye Vassbotn
konsulent
E-post
Telefon 70 05 87 40