Gebyr for vatn og avløp

Årsgebyr for vatn og avløp består av ein fast del (abonnementsgebyr) og ein variabel del (forbruksgebyr).

Gebyr for vatn og avløp er fastsett i Volda kommune sitt gebyrregulativ for vatn og avløp (PDF, 2 MB), som vart vedteke av kommunestyret i Volda 12.12.2019.

Årsgebyret er avhengig av forbruket, og vert fakturert i to terminar per år. Hovudforfall er 31. mai og 30. november.

For å rekne ut årsgebyret for denne tenesta vert følgjande formel nytta:

Årsgebyr ved målt forbruk

Årsgebyr = abonnementsgebyr + målt forbruk (m3) x pris (kr/m3)

Årsgebyr ved stipulert forbruk

Årsgebyr = abonnementsgebyr + BRA (m2) x omrekningsfaktor x pris (kr/m3)

Abonnementsgebyr

Frå 01.01.2020 er abonnementsgebyra for vatn og avløp i Volda kommune sett til følgjande satsar:

Abonnementsgebyr (vatn og avløp)
Type abonnement Pris
Gebyr for vatn Kr 1.418,-
Geby for avløp Kr 1.273,-

 

Forbruksgebyr

Frå 01.01.2020 er forbruksgebyra for vatn og avløp i Volda kommune sett til følgjande satsar:

Forbruksgebyr (vatn og avløp)
Type forbruk Pris
Forbruk for vatn (pr m3) Kr 21,63
Forbruk for avløp (pr m3) Kr 12,82

 

Tilkoplingsgebyr

For nye abonnentar er det eit éingongsgebyr for tilknyting, og gebyr for leige av vassmålar for dei som har det.

Per 01.01.2020 gjeld følgjande satsar i Volda kommune:

Tilkoplingsgebyr
Tilkoplingsgebyr
Type tilknytning Vatn Avløp
Eingongsgebyr for tilknyting av hytte/fritidsbustad, einingar/seksjonar og bustad kr 2.500,- kr 1.500,-
Eingongsgebyr for tilknyting av næringseigedom kr 5.000,- kr 2.000,-
Eingongsgebyr for tilknyting av kombinasjonseigedom kr 5.000,- kr 2.000,-

 

Utrekning av bruksareal

 

Klikk for stort bilete Korleis rekne ut bruksarealet (PNG, 61 kB)

Er bruksarealet ditt feil?

Dersom du meiner at bruksarealet ditt har blitt feil kan du sende inn registrering av korrigert bruksareal (BRA).

Kontakt

Eli Øye Vassbotn
konsulent
E-post
Telefon 70 05 87 40