Tømming av septiktank - slamtømming

Volda og Ørsta kommunar innførte i 1990 tvungen tøming av slamavskiljarar og tette tankar for alle eigedomar som har slamavskiljar eller tett tank for slam eller gråvatn.

Bakgrunnen for ordninga er lovkrav for å hindre at det oppstår sjukdom og smitte frå kloakkslam på avvegar.

Behandlingsmetoden er mobil avvatning på staden for slamavskiljarar med godkjent avløp. Tette tankar vert naturlegvis tømde for alt innhald.

Det er Volda og Ørsta Reinhaldsverk (VØR) som har ansvar for denne tenesta.