Tømming av septiktank - slamtømming

Volda har tvungen tømming av slamavskiljarar og tette tankar for alle eigedomar som har slamavskiljar eller tett tank for slam eller gråvatn.

Det er Volda og Ørsta Reinhaldsverk (VØR) som har denne tenesta for Volda kommune.