Snøbrøyting

Kommunen har ansvaret for å brøyte kommunale vegar. 

Det er teknisk etat og eksterne entreprenørar kommunen har avtale med, som brøyter. 

Har du spørsmål om brøytinga?
Ring sentralbordet på tlf. 70 05 87 00 mellom kl. 9 og 16 på kvardagar.
Utanom desse tidene kan du ringe til vakttelefonen for teknisk vakt på tlf. 901 78 008