penger

Kommunale eigedomsavgifter

24.04.2015

Utsendinga av rekning for kommunale eigedomsavgifter og eigedomsskatt er forsinka.

Administrasjonsbygget på Øyra skule

Møte i byggenemnda 29. april

24.04.2015

Byggenemnda skal ha møte 29. april kl. 10.00-12.00. Møtet skal vere på rådhuset i 1. etasje. På...

Omsorg

Ledige stillingar i helse og omsorg

24.04.2015

Sektor for helse og omsorg har fleire ledige stillingar. Ved Sevrinhaugen 7 er det ledig fast...

Vårvon

Rekruttering i landbruket

24.04.2015

Tysdag 28. april frå kl 10 til kl 14 arrangerer Bondelaget og Ørsta kommune temamøte...

Ullaland, Austefjorden

Møte med leiarane i grendautvala

23.04.2015

Ordføraren har kalla inn til det årlege fellsmøte for leiarane for grendautvala...

padlock