Lida

Informasjonsskriv frå Landbrukskontoret

21.11.2014

Landbrukskontoret sender kvart halvår ut informasjonsskriv til gardbrukarar og skogeigarar...

Aspirantane 2014

11 nye aspirantar til skulekorpset i Volda

21.11.2014

Kulturskulen sitt arbeid gir resultat. Sist tysdag kunne rektor ved Volda kulturskule, Aksel...

Sone HB1

Volda vassverk held fram spyling av leidningsnettet

21.11.2014

Volda vassverk held fram arbeidet med spyling av trykksoner på leidningsnettet. I komande veke...

Undervegs

Kartlegging av helsetilstand og påverknadsfaktorar i kommunen

21.11.2014

Folkehelselova pålegg alle kommunar å ha oversikt over helsetilstanden og påverknadsfaktorar i...

Astrid Gjersdal og Rebekka Riise Bjerknes

Frivilligsentralane feirer frivillig arbeid

21.11.2014

Frivilligsentralane i Volda og Ørsta markerer den internasjonale frivilligdagen 5...

padlock