Volda rådhus

Terrortrusselen mot Norge

25.07.2014

Sett i lys av Justis- og beredskapsdepartementet si orientering om terrortrussel i går, har...

Fuglehaug Synnøve Ringset.JPG

Leiar for førebygging, rehabilitering og legeteneste

25.07.2014

Synnøve Ringset Fuglehaug har teke til i stillinga som ny leiar for førebygging, rehabilitering...

Rotevassætra

Naturfestivalen - Friluftsleikar på Sunnmøre

24.07.2014

Naturfestivalen startar laurdag 26. juli og varar heilt til 3. august. Programmet er...

planavgrensing (3).jpg

Oppstart av planarbeid i Volda kommune

23.07.2014

Det er varsla planarbeid for Kvislagrova og Urbakkfoten i Volda kommune. Kvislagrova er på...

Helse Møre og Romsdal.jpg

Nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal - høyring

23.07.2014

Regional konsekvensutgreiing for dei aktuelle tomtene for nytt felles sjukehus i Nordmøre og...

padlock padlock