Rotevassætra

Naturfestivalen - Friluftsleikar på Sunnmøre

24.07.2014

Naturfestivalen startar laurdag 26. juli og varar heilt til 3. august. Programmet er...

planavgrensing (3).jpg

Oppstart av planarbeid i Volda kommune

23.07.2014

Det er varsla planarbeid for Kvislagrova og Urbakkfoten i Volda kommune. Kvislagrova er på...

Helse Møre og Romsdal.jpg

Nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal - høyring

23.07.2014

Regional konsekvensutgreiing for dei aktuelle tomtene for nytt felles sjukehus i Nordmøre og...

Rune Sjurgard

Administrasjonen i Volda

21.07.2014

Etter prosess med gjennomgang av administrasjonen ser inndelinga av administrasjonen slik ut...

Per Ivar Kongsvik Foto Liv Jorunn Nyhagen, Møre.jpg

Den nye oppvekstsjefen i Volda

18.07.2014

Per Ivar Kongsvik er tilsett som oppvekstsjef i Volda kommune. Kongsvik tek til i stillinga 1...

padlock padlock