Heltnelihuken kartutsnitt.JPG

Ti TURmål Heltnelihuken, Volda sentrum

24.06.2016

Tursøndag ti TURmål går søndag 26. juni til Heltnelihuken, Volda sentrum I samband med Dei...

Greinalaust NRK p3.jpg

Lykke til, Greinalaust!

24.06.2016

Vi ønsker bandet Greinalaust lykke til under den nasjonale finalen i Ungdomens...

festspelmotiv_nett_rgb.jpg

Festspelarrangement i Volda

23.06.2016

I morgon fredag 24. juni vert det festspelarrangement på forskjellige arenaer i Volda.

Plangrense hytteveg Løfold.jpg

Varsel om oppstart av planarbeid - Botnen i Austefjorden

23.06.2016

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3, 12-8 varslar ein med dette igangsetjing av arbeid...

Politisk møte-16.jpg

Saka om kommunereform skal handsamast politisk 28. juni

22.06.2016

Tysdag 28. juni er det to politiske møte, der Kommunereform - endeleg vedtak av...

Login for redigering