Kunngjering - Detaljreguleringsplan for Grevsneset

Kunngjering - Detaljreguleringsplan for Grevsneset

Kommunestyret har i møte 30.09.2021 vedteke detaljreguleringsplan for Grevsneset, plan ID 2019001. Klagefristen på vedtaket er 29.10.21.

Planvedtaket vert med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningsloven § 12- 12. Vedteke plankart, føresegner og skildring av planen er lagt ut på kommunen sine heimesider

Planvedtaket kan påklagast innan 29.10.2021.

Send klaga til:

Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda eller på e-post til postmottak@volda.kommune.no

Detaljreguleringsplan for Grevsneset kunngjering 071021
Tittel Publisert Type
Kunngjeringsannonse Detaljreguleringsplan for Grevsneset(183356)

07.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kunngjeringsannonse Detaljreguleringsplan for Grevsneset(183356).pdf
Forsinka høyingssvar - innspel til reguleringsplan for Grevsneset - gnr 31 bnr 1(174786)

07.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forsinka høyingssvar - innspel til reguleringsplan for Grevsneset - gnr 31 bnr 1(174786).pdf
Slutthandsaming - Detaljreguleringsplan for Grevsneset - gnr 31 bnr 1(183273)

07.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Slutthandsaming - Detaljreguleringsplan for Grevsneset - gnr 31 bnr 1(183273).pdf
Stadfesting vedrørande veg og bom - gnr 31 bnr 1(177547)

07.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Stadfesting vedrørande veg og bom - gnr 31 bnr 1(177547).pdf
Merknader til planforslag(177313)

07.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Merknader til planforslag(177313).pdf
Vedlegg C9_E-post frå Asplan Viak AS dat 18 juni 2021(162561)

07.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg C9_E-post frå Asplan Viak AS dat 18 juni 2021(162561).pdf
Planomtale for reguleringsplan for Grevsneset, revisjon 1 - gnr 31 bnr 1(162228)

07.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planomtale for reguleringsplan for Grevsneset, revisjon 1 - gnr 31 bnr 1(162228).pdf
Vedlegg C10_Omklassifiseringsvedtak(162563)

07.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg C10_Omklassifiseringsvedtak(162563).pdf
52101439 - føresegner 30_06_2021(162554)

07.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 52101439 - føresegner 30_06_2021(162554).pdf
VedleggC7_Faresoner(162562)

07.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VedleggC7_Faresoner(162562).pdf
Detaljreguleringsplan for Grevsneset Oppsummering av innspel til planforslag - gnr 31 bnr 1(177549)

07.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Detaljreguleringsplan for Grevsneset Oppsummering av innspel til planforslag - gnr 31 bnr 1(177549).pdf
Vedlegg C5_Skredfarevurdering for reguleringsarbeid på Greifsneset masseuttak_versjon03(162558)

07.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg C5_Skredfarevurdering for reguleringsarbeid på Greifsneset masseuttak_versjon03(162558).pdf
Plankart og føresegner til reguleringsplan for Grevsneset, revisjon 1 - gnr 31 bnr 1(162552)

07.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart og føresegner til reguleringsplan for Grevsneset, revisjon 1 - gnr 31 bnr 1(162552).pdf
Framlegg til reguleringsplan for Grevsneset, revisjon 1 - vedlegg C 4, 5 og 8 - gnr 31 bnr 1(162557)

07.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Framlegg til reguleringsplan for Grevsneset, revisjon 1 - vedlegg C 4, 5 og 8 - gnr 31 bnr 1(162557).pdf