Offentleg ettersyn - Detaljregulering for Rotsetfjøra gbr. 30/157, 30/286 med fleire

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, § 12-9 og § 12-10 vert Detaljregulering med namn Rotsetfjøra gbr. 30/157, 30/286 m.fl. lagt ut på høyring og offentleg ettersyn.

Føremålet med planarbeidet er endring av gjeldande reguleringsformål frå industri til bustad/næring der det vert lagt til rette for eit nytt leilegheitsprosjekt med 2 bustadblokker over 5 etasjar og ein firemannsbustad med tilhøyrande anlegg. Samtidig vil planen vil gi allmenta tilgang til sjøkanten med offentleg strandpromenade, småbåtopptrekk og legge til rette for ny offentleg kvartalsleikeplass i sjøkanten, ny tilkomst og parkeringsplassar til Garvarbuda. Eldre bygningsmiljø innanfor planområdet er sikra gjennom bruk av arealformål, omsynssone og tilhøyrande føresegn.
Ein tek sikte på å oppheve del av gjeldande reguleringsplan for Rotsetfjøra I1 og SP1-6 med planid 200009. Det vil bli starta forhandlingar om utbyggingsavtale for opparbeiding av offentleg infrastruktur.


Merknader merka med namnet til planen og planident kan sendast kommunen på elektronisk skjema, e-post: postmottak@volda.kommune.no eller til Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda.

Frist for innsending er 5. november 2020.

Detaljregulering Rotsetfjøra gbr 30/157, 30/286 m. fl - Off ettersyn frist 05.11.20
Tittel Publisert Type
Offentleg ettersyn - merknadssvurdering - Detaljregulering for Rotsetfjøra gnr 30 bnr 157, gnr 30 bnr 286 m.fl. (L)(83758)

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Offentleg ettersyn - merknadssvurdering - Detaljregulering for Rotsetfjøra gnr 30 bnr 157, gnr 30 bnr 286 m.fl. (L)(83758).pdf
Revidert planforslag - Alternativ 4 - Detaljregulering Rotsetfjøra gbnr 30157 og 30286 m.fl. (L)(83752)

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Revidert planforslag - Alternativ 4 - Detaljregulering Rotsetfjøra gbnr 30157 og 30286 m.fl. (L)(83752).pdf
V2 Føresegn Rotsetfjøra Alternativ 4 - 27-08-2020 (L)(83755)

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V2 Føresegn Rotsetfjøra Alternativ 4 - 27-08-2020 (L)(83755).pdf
Plansak for nytt offentleg ettersyn - Detaljregulering for Rotsetfjøra gbr. 30157, 30286 m.fl. (L)(88267)

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plansak for nytt offentleg ettersyn - Detaljregulering for Rotsetfjøra gbr. 30157, 30286 m.fl. (L)(88267).pdf
V13 Solstudie Leilegheitsbygg Volda -Alternativ 4 – 27.08.2020 (L)(83757)

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V13 Solstudie Leilegheitsbygg Volda -Alternativ 4 – 27.08.2020 (L)(83757).pdf
0 Planomtale Rotsetfjøra Alternativ 4 -27-08-2020 (L)(83753)

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0 Planomtale Rotsetfjøra Alternativ 4 -27-08-2020 (L)(83753).pdf
V1 Reguleringsplan Rotsetfjøra Alternativ 4 - 27-08-2020 (L)(83754)

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V1 Reguleringsplan Rotsetfjøra Alternativ 4 - 27-08-2020 (L)(83754).pdf
V3 Illustrasjonar til planen- Alternativ 4 - 27-08-2020 (L)(83756)

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V3 Illustrasjonar til planen- Alternativ 4 - 27-08-2020 (L)(83756).pdf

Kontakt

Heidi Istad
planleggar
E-post
Mobil 469 15 455