Omsorgsbustadar utan bemanning

Omsorgsbustadar utan bemanning

Omsorgsbustaden skal bidra til at bebuarar kan vere mest mogleg sjølvstendige i tillegg til at offentleg teneste skal vere lett tilgjengeleg. 

Oversikt over omsorgsbustader utan bemanning: (tal pr.april 2022): 

  • Legeloftet: 17 bueiningar 
  • Lauvstad: 4 bueiningar 
  • Helsehuset 5 bueiningar 
  • Verslavegen 4: 3 bueiningar 
  • Åretun: 3 bueiningar
  • Seljebakken 23 og 25 : 3 og 3 bueiningar 
  • Sevrinhaugen 5 og 7: 4 og 5 bueiningar  
  • Kleppevegen 3: 4 bueiningar 

Søk om ubemanna bustad

For å søke om slik bustad fyller du ut skjema for å søke om helse- og omsorgstenester. 

Du finn skjema og meir informasjon på denne sida (volda.kommune.no).