Om tenestene

Om tenestene

Forvaltningskontoret:

Når du søkjer helse- og omsorgstenester er det forvaltningskontoret i helse- og omsorgssektoren som tek imot og handsamar søknaden.

Dei tilsette ved forvaltningskontoret har tverrfagleg helse- og sosialfagleg kompetanse.

Koordinerande eining:

Koordinerande eining har ansvaret for at du som har behov for langvarige og koordinerte tenester, opplever ein heilskapeleg samanheng i tenestene.

Kontakt informasjon:

Seksjonsleiar Ragnhild Aarflot Kalland, tlf 95230366

Ass kommunalsjef Ingunn Gjengedal, tlf 92436245

Begge tenestene sorterar under avdeling helse og forvaltning, seksjon forvaltning.

Tenestene er lokalisert på Volda omsorgssenter i 1 etasje.

Koordinerande eining, individuell plan og koordinator.

Kontakt

Ragnhild Aarflot Kalland
seksjonsleiar forvaltningskontoret
E-post
Mobil 95 23 03 66