Brukarstyrt personleg assistent BPA - leverandørliste

Brukarstyrt personleg assistent BPA - leverandørliste

Leverandørar som er godkjent i kvalifiseringsordninga og som har kontrakt på levering av BPA-tenester i Volda kommune.

Kommunane Herøy, Sande, Hareid, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda har kvalifikasjonsordning for BPA.

Desse leverandørane kan innbyggarane til ei kvar tid velje mellom:

Liste med oversikt over leverandørar av BPA (PDF, 300 kB)

BPA  (brukarstyrt personleg assistent) er ei ordning for deg som har stort behov for praktisk bistand. Ordninga medverkar til større ansvar for eige liv. 

 

Kven kan få BPA?

Ordninga er meint for deg som har langvarig og stort behov for hjelp i kvardagen. Ordninga er meint for deg under 67 år, som har behov for hjelp meir enn 25 timar per veke.

Oversikt over leverandørar av BPA (brukarstyrt personleg assistent)

Oversikt over leverandørar av BPA (brukarstyrt personleg assistent)
Namn Telefon E-postadresse Nettstad
Abcent AS 35 10 02 50 post@abcent.no www.abcent.no
Abri Dialogue BPA AS 51 65 60 00 post@abdridialogue.no www.abridialogue.no
Assister meg AS 40 00 22 25 post@assistermeg.no www.assistermeg.no
Assent AS 55 38 50 00 pba@assent.no www.assent.no
Ecura hjemmetenester og BPA 69 12 96 00 bpa@ecura.no www.ecurabpa.no
Humana omsorg og assistanse AS 95 04 30 00 bpa@humananorge.no www.humananorge.no
JAG Assistanse AS 96 20 96 66 post@jagassistanse.no www.jagassistanse.no
Medvind Assistanse 99 59 46 05 post@medvindassistanse.no www.medvindassistanse.no
Mio BPA 40 05 40 07 bpa@mio.no www.mio.no/bpa
Olivia Assistense AS 24 07 77 44 bpa@oliviaassistanse.no www.oliviaassistanse.no
Stendi AS 97 48 08 00 assistanse@stendi.no www.stendi.no
Uloba AS 32 20 59 10 post@uloba.no www.uloba.no