Endeleg innleveringsfrist for vallister er 31. mars klokka 12

Denne fristen er endeleg og kan ikkje overskridast. Lister som kjem inn klokka 12.01 den 31. mars, blir ikkje godkjende. Meir om vallister.

Legetenesta