Arbeid

Arbeid

Styrk-arbeid og Styrk-aktiv er ein del av Volda kommune si rus- og psykisk helseteneste, og held til i prestegarden i Volda sentrum (Prestegata 2). Huset vert delt med Gnisten, som er eit lågterskeltilbod innan psykisk helse.

Styrk - aktiv

Styrk - arbeid