Tilbod til pårørande

Tilbod til pårørande

Til deg som er pårørende til ein person med rusavhengigheit eller psykiske helseplager

Behov for akutt hjelp

Ta kontakt med din fastlege eller legevakta. Ved livstrugande tilstandar - ring 113. 

Råd og rettleiing

Er du pårørande til ein person med rusavhengigheit eller psykiske helseplager og har behov for å ta kontakt med oss? Då kan følgande personar svare på eventuelle spørsmål:

Geir Sæther (Rustenesta)
E-post: geir.sater@volda.kommune.no
mobil: 912 46 890

Marita Øye (Rustenesta)
E-post: marita.oye@volda.kommune.no
mobil: 907 89 960

Kari  Bjerkeng Grong (Psykisk helseteneste)
E-post: kari.bjerkeng.grong@volda.kommune.no
mobil: 468 21 748

Trude Sætrevik (Ambulerande tenester)
E-post: trude.kile.saetrevik@volda.kommune.no

Tonje Aklestad (Myra bufellesskap)
E-post: tonje.aklestad@volda.kommune.no
 

Vi kan ikkje gi ut teiepliktig informasjon utan samtykke frå den det gjeld. Men du som pårørende kan gi opplysningar om den som har eit rusproblem eller psykiske helseplager til oss. 

Dersom du har behov for tenester fordi din helsetilstand er påverka av rusmiddelmisbruk eller psykiske lidingar i familien, anbefalar vi deg å snakke med din fastlege og saman vurdere ei tilvisning til oss.

Pårørendeorganisasjoner

Kurs for pårørande