Avlasting og støtte

Avlasting og støtte

Dersom du eller andre i familien din har omsorg for eldre, funksjonshemma eller andre pleietrengjande, kan de søke om ulike avlastingstilbod.

Slik avlasting kan ein få både i og utanfor heimen. Eit dagtilbod eller korttidsopphald på sjukeheim er døme på slike tenester.

Tenestetilbodet vert gitt av ulike avdelingar i kommunen. Ein må levere søknad for å få dei ulike ordningane. Det er eit felles skjema for alle helse- og omsorgstenester. Du skriv kva det er behov for, så vil vi saman finne den beste løysinga.

Slik søker du om helse- og omsorgstenester

Skjema for søknad:

Elektronisk søknadsskjema (krev pålogging gjennom minID, du kan søke på vegne av andre)

Dersom de ynskjer søknadsskjema på papirutskrift kan de skrive ut PDF-skjema her. (PDF, 266 kB)

Fullmaktskjema(PDF, 306 kB) for deg som søker på vegne av andre