I løpet av 2019 vart det fellingsrekord av hjort i Volda. Her er ei oppsummering av sesongen.

Ørsta og Volda kommunar har felles landbrukskontor, der Ørsta er vertskommune. Her er informasjonsskriv frå kontoret i samband med ny Volda kommune.

Landbrukskontoret Ørsta/Volda publiserer informasjonsskriv nr. 2 for 2018