Vi treng avlastingsheimar! Er du/dykk ein familie som har lyst og tid til å vere saman med eit barn eller ein ungdom med spesielle behov?

I mange av Volda kommune sine barnehagar og skular er det no behov for tilkallingsvikarar.