Tilkallingsvikarar oppvekst

I mange av Volda kommune sine barnehagar og skular er det no behov for tilkallingsvikarar.

Dette gjeld både barnehagelærarar, lærarar, fagarbeidarar og assistentar. 

Både tilfeldige timar/dagar og vikariat over lengre tid kan verte aktuelt.

Vi ber alle som kan tenkje seg å arbeide med barn og unge om å kontakte einingane direkte:

Kontaktinfo til barnehage og skule
Kontaktinfo til barnehage og skule
Barnehagar Telefonnummer Skular Telefonnummer
Austefjord: 974 23 259 Austefjord: 70 05 91 50
Bratteberg 940 01 977 Bratteberg: 70 05 80 00
Engeset: 70 07 99 14 Dalsfjord: 70 05 50 64
Folkestad: 70 07 31 87 Folkestad: 70 05 96 20
Hornindal: 905 35 195 Hornindal: 57 87 98 40
Lauvstad: 70 05 52 58 Mork: 70 07 68 84
Mork: 70 07 77 90 Volda Læringssenter: 70 07 85 96
Oppigarden: 468 83 322 Volda ungdomsskule: 70 07 42 20
Sollia 482 29 683 Øyra: 70 07 43 00

 

De kan sende inn open søknad gjennom elektronisk skjema til skule, elektronisk skjema til barnehage 

eller til e-post: postmottak@volda.kommune.no

Merk med saksnummer 20/5512

Ved kontakt via epost: skriv litt om deg sjølv, bakgrunn, studier, kva aldersgruppe du ser føre deg å arbeide med, omfang mm.

Kontakt

Nina Hovden Eidheim
fagkonsulent
E-post
Telefon 70 05 88 68
Håvard Strand
rektor
E-post
Telefon 70 05 88 74