Tilkallingsvikarar opplæring og oppvekst

I mange av Volda kommune sine barnehagar og skular er det no behov for tilkallingsvikarar.

Dette gjeld både barnehagelærarar, lærarar, fagarbeidarar og assistentar. 

Både tilfeldige timar/dagar og vikariat over lengre tid kan verte aktuelt.

Vi ber alle som kan tenkje seg å arbeide med barn og unge om å kontakte einingane direkte:

BARNEHAGAR

SKULAR

Austefjord: Tlf 974 23 259

Engeset: Tlf 70 07 99 14

Folkestad: Tlf 70 07 31 87

Lauvstad: Tlf 70 05 52 58

Mork: Tlf 70 07 77 90

Oppigarden: Tlf 468 83 322

Sollia: Tlf 70 07 69 93

Austefjord: Tlf 70 05 91 50

Øyra: Tlf 70 07 43 00

Bratteberg: Tlf 70 05 80 00

Vikebygda: Tlf 70 07 40 40

Mork: Tlf 70 07 68 84

Dalsfjord:Tlf 70 05 50 64

Folkestad: Tlf 70 05 96 20

Volda ungdomsskule: Tlf 70 07 42 20

Volda Læringssenter: Tlf 70 07 85 96

 

De kan og kontakte opplæring og oppvekst i Volda kommune ved Nina Hovden Eidheim på epost: nina.hovden.eidheim@volda.kommune.no

Ved kontakt via epost: skriv litt om deg sjølv, bakgrunn, studier, kva aldersgruppe du ser føre deg å arbeide med, omfang mm.