Elektronisk rettleiar, "Sjå meg!"

Kommunane på Søre Sunnmøre har samarbeid på tvers av ulike fag og etatar om barn og unge. Det er utvikla eit verktøy som vert kalla "Sjå meg!"

(PDF, 420 kB)

(Klikk på biletet for å få opp rettleiaren.)

I dette verktøyet er det samla dokument med informasjon som handlar om temaet barn og unge som bur saman med psykisk sjuke foreldre eller foreldre som rusar seg. 

Rapport for "Sjå meg!" (PDF, 916 kB)