Interkommunal barnevernteneste

Interkommunal barnevernteneste

Hareid, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta har felles barnevernteneste: Søre Sunnmøre barnevernssamarbeid. Volda er vertskommune og har ansvar for administrasjon og drift av tenesta.

Alle tilsette har arbeidsstaden sin i Volda. Ved behov har dei tilgang til kontor og møterom i kvar av kommunane.

Telefonnr til Søre Sunnmøre barnevernssamarbeid er 70 05 88 00,  kvardagar mellom kl-. 10.00 og 14.00.

Søre Sunnmøre barnevernssamarbeid har organisasjonsnummer 983 814 174.