Informasjonsark for byggeprosjekt

Informasjonsark for byggeprosjekt
Tittel Publisert Type
Basseng feb 2021

14.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 27. Basseng feb 2021.pdf
Bruksendring feb 2021

14.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01. Bruksendring feb 2021.pdf
Bygg sjølv - mindre byggjearbeid mai 2021

14.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16. Bygg sjølv - mindre byggjearbeid mai 2021.pdf
Byggjeplanar - kva er unnateke og kva må du søkje om - mai 2021

14.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02. Byggjeplanar - kva er unnateke og kva må du søkje om - mai 2021.pdf
Dispensasjon feb 2021

14.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 18. Dispensasjon feb 2021.pdf
Driftsbygningar i landbruket mai 2021

14.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03. Driftsbygningar i landbruket mai 2021.pdf
Einebustad og fritidsbustad feb 2021

14.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04. Einebustad og fritidsbustad feb 2021.pdf
Etablering av nytt husvære i eksisterande bygg feb 2021

14.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05. Etablering av nytt husvære i eksisterande bygg feb 2021.pdf
Fasadeendring feb 2021

14.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06. Fasadeendring feb 2021.pdf
Frådeling for oppretting av ny eigedom feb 2021

14.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 23. Frådeling for oppretting av ny eigedom feb 2021.pdf
Førehandskonferanse feb 2021

14.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 22. Førehandskonferanse feb 2021.pdf
Garasje, bod o.l mai 2021

14.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08. Garasje, bod o.l mai 2021.pdf
Gjerde og levegg mai 2021

14.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09. Gjerde og levegg mai 2021.pdf
Kva må vere i orden for å byggje garasje eller små tilbygg utan å søkje mai 2021

14.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 21. Kva må vere i orden for å byggje garasje eller små tilbygg utan å søkje mai 2021.pdf
Naobvarsel- innhald og varslingsmåtar feb 2021

14.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20. Naobvarsel- innhald og varslingsmåtar feb 2021.pdf
Pipe og eldstad mai 2021

14.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10. Pipe og eldstad mai 2021.pdf
Rettleiing for etablering av familiebarnehage feb 2021

14.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14. Rettleiing for etablering av familiebarnehage feb 2021.pdf
Riving mai 2021

14.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 25. Riving mai 2021.pdf
Seksjonering feb 2021

14.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 24. Seksjonering feb 2021.pdf
Situasjonsplan feb 2021

14.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19. Situasjonsplan feb 2021.pdf
Skilt og reklame mai 2021

14.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11. Skilt og reklame mai 2021.pdf
Solenergianlegg mai 2021

14.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 26. Solenergianlegg mai 2021.pdf
Større bygg feb 2021

14.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12. Større bygg feb 2021.pdf
Støttemur mai 2021

14.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07. Støttemur mai 2021.pdf
Teikningar feb 2021

14.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 17. Teikningar feb 2021.pdf
Tilbygg til bustad mai 2021

14.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13. Tilbygg til bustad mai 2021.pdf
Veranda, balkong og terasse mai 2021

14.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15. Veranda, balkong og terasse mai 2021.pdf