Byggesak

For å få til meir effektiv sakshandsaming på byggesak, er det innført telefon- og besøkstid kvar dag frå kl 12.

Frå kl. 8.00 - 12.00 er byggesaksavdelinga skjerma for førespurnadar frå publikum.

Du kan kontakte byggesakshandsamarane på e-post, og pr telefon mellom kl. 12.00 og 15.00.

Byggesakshandsamarar: Marthe Sleire Vatne og Kristin Totland

Steg 0: Før du starter - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

Her er ein film som går gjennom søknadsprosessen: