Bustadtomter Engeset/Klepp

2 ledige tomter i K10.

Volda kommune har 2 einebustadtomter klar for tildeling og utbygging i området Engeset/Klepp. Dette er dei siste bustadtomtene i utbyggingsområdet Engeset/Klepp. 

Einebustadar med tilhøyrande anlegg kan byggjast her. Det vil seie at bustaden kan ha innreidd eige husvære i sokkeletgasjen eventuelt 3 hyblar.

Bustadane som vert bygde på oppsida av Kleppevegen her vil ikkje få bustader bak seg. 

Kontakt

Eli Øye Vassbotn
konsulent
E-post
Telefon 70 05 87 40