Kommunale bustadtomter i Volda

Kvar er det ledige tomter?

Vi har ledige bustadtomter både i sentrumsområda og ute på bygdene.

Du finn kart over alle kommunale tomter som er ledige på nettportalen Kommunekart.com.

Korleis søkjer eg om tomt?

For å søkje om kommunal tomt må du sende inn følgjande søknadsskjema om tomt.

For kommunale tomter er det søknadsfrist den 6. i kvar månad.

Korleis kan eg bygge på tomta?

Byggeløyve vert gitt av avdeling for utvikling, innanfor sektor for samfunnsutvikling.

Her finn du meir informasjon om byggeløyve i Volda kommune.

Nyttige dokument