Kommunale bustadtomter i Volda

Kommunale bustadtomter i Volda

Kvar er det ledige tomter?

Vi har ledige bustadtomter både i sentrumsområda og ute på bygdene.

Du finn kart over alle kommunale tomter som er ledige på nettportalen Kommunekart.com.

Korleis søkjer eg om tomt?

For å søkje om kommunal tomt må du sende inn følgjande søknadsskjema om tomt.

Dersom det er fleire søkjarar på same tomt, er det tidspunktet for innsendt søknadsskjema som avgjer kven som får tildelt tomta.

Korleis kan eg bygge på tomta?

Byggeløyve vert gitt av avdeling for utvikling, innanfor sektor for samfunnsutvikling.

Her finn du meir informasjon om byggeløyve i Volda kommune.

Nyttige dokument