Kommunale bustadtomter i Volda

Kvar er det ledige tomter?

Vi har ledige bustadtomter både i sentrumsområda og på bygdene.

Du finn kart over kommunale tomter på nettportalen Kommunekart.com.

Korleis søkjer eg om tomt?

For å søkje om kommunal tomt må du sende inn dette søknadsskjemaet (PDF, 14 kB).

For kommunale tomter er det søknadsfrist den 6. i kvar månad. 

Korleis kan eg bygge på tomta?

Det er utviklingssektoren som gir byggeløyve.

Du finn meir informasjon om byggeløyve her.

Nyttige dokument