Bustadtomter i Kirkhornbakkane

Bustadtomter i Kirkhornbakkane

Kirkhornbakkane ligg vest/sørvest vendt til med fin utsikt over Hornindalsvatnet.  Feltet er delvis utbygd og har no 3 ledige einebustadtomter og 3 tomter for bustadar i kjede.   Bustadfelt ligg sentralt og med flotte friluftsmoglegheiter i nærområdet.

Frå bustadfeltet er det gangveg til sentrum og ligg nær skule og barnehage.

I bustadfeltet er det 6 tomter ledig.  Størrelsen på tomtene er frå ca 977 m² til ca 1202m².   Tomtepris er om lag kr. 165.850,- pr. 01.02.22.  Prisen vert indeks-regulert etter gjeldane konsumprisindeks.  I tillegg kjem oppmålingskostnader og tinglysing av matrikkelbrev og eingongsgebyr for tilkopling av vatn og kloakk.

Du finn kart over alle kommunale tomter som er ledige på nettportalen: Kommunekart.com.

Korleis søkjer eg om tomt?

For å søkje om kommunal tomt må du sende inn følgjande søknadsskjema om tomt.

Korleis kan eg bygge på tomta?

Byggeløyve vert gitt av avdeling for utvikling, innanfor sektor for samfunnsutvikling.

Her finn du meir informasjon om byggeløyve i Volda kommune.

Nyttige dokument