Bustadtomter i Myraskogane

Bustadtomter i Myraskogane

Myraskogane bustadfelt ligg i Dalsbygda på austsida av Dalsfjorden. Midt mellom fjell og fjord, og med unike moglegheiter for friluftsliv. 

I bustadfeltet er det 6 tomter ledig.  Størrelsen på tomtene er frå ca 977 m² til ca 1422 m².   Tomtepris er om lag kr. 165.850,- pr. 01.02.22.  Prisen vert indeks-regulert etter gjeldane konsumprisindeks.  I tillegg kjem oppmålingskostnader og tinglysing av matrikkelbrev.

Du finn kart over alle kommunale tomter som er ledige på nettportalen: Kommunekart.com.

Korleis søkjer eg om tomt?

For å søkje om kommunal tomt må du sende inn følgjande søknadsskjema om tomt.

Korleis kan eg bygge på tomta?

Byggeløyve vert gitt av avdeling for utvikling, innanfor sektor for samfunnsutvikling.

Her finn du meir informasjon om byggeløyve i Volda kommune.

Nyttige dokument

Kontakt

Eli Øye Vassbotn
konsulent
E-post
Mobil 90 03 80 35