Bustadtomter i Revsholen

Bustadtomter i Revsholen

Revsholen bustadfelt ligg i Bjørkedalen, Søre Bjørkedal, like ved Bjørkedalsvatnet og med unike moglegheiter for friluftsliv.

I bustadfeltet er det 1 ledig tomt.  Størrelsen på tomta er 960 m².
Tomtepris er kr. 175.175,- pr. 01.02.22.  Prisen vert indeks-regulert etter gjeldane konsumprisindeks.  I tillegg kjem oppmålingskostnader og tinglysing av matrikkelbrev og og eingongsgebyr for tilkopling av vatn og kloakk.

Du finn kart over alle kommunale tomter som er ledige på nettportalen: Kommunekart.com.

Korleis søkjer eg om tomt?

For å søkje om kommunal tomt må du sende inn følgjande søknadsskjema om tomt.

Korleis kan eg bygge på tomta?

Byggeløyve vert gitt av avdeling for utvikling, innanfor sektor for samfunnsutvikling.

Her finn du meir informasjon om byggeløyve i Volda kommune.

Nyttige dokument

Kontakt

Eli Øye Vassbotn
konsulent
E-post
Mobil 90 03 80 35