Bustadtomter Løvland

Bustadtomter Løvland

Løvland ligg vest/sørvest vendt til med fin utsikt over Hornindalsvatnet og i tilknytning til  bustadfeltet Kirkhornbakkane.  Bustadfeltet er nytt, og fyrste tomtene vart tildelt i januar 2021.  Det er ledige 17 einebustadtomter og 5 tomter for konsentrert bustadbygging.   Bustadfeltet ligg nær skule og banehage.  Det er gangveg til sentrum. Bustadfelt ligg sentralt og med flotte friluftsmoglegheiter i nærområdet.
 

I bustadfeltet er det ledig 17 einebustadtomter og 5 tomter for konsentert bustadbygging. Tomteprisane varierer kr. 964.000,- til kr. 605.610 ,- alt etter storleiken på tomta for einebustadtomter.  For tomtene for konsentrert bustadbygging er prisen frå kr. 2.118.950,- til kr. 3.485.760,- alt etter storleik. Tomtepris berekna pr. 01.02.2022.
Prisen vert indeks-regulert etter gjeldane konsumprisindeks.  I tillegg kjem oppmålingskostnader og tinglysing av matrikkelbrev og eingongsgebyr for tilkopling av vatn og kloakk.

Du finn kart over alle kommunale tomter som er ledige på nettportalen: Kommunekart.com.

Korleis søkjer eg om tomt?

For å søkje om kommunal tomt må du sende inn følgjande søknadsskjema om tomt.

Korleis kan eg bygge på tomta?

Byggeløyve vert gitt av avdeling for utvikling, innanfor sektor for samfunnsutvikling.

Her finn du meir informasjon om byggeløyve i Volda kommune.

Nyttige dokument