Bustadtomter på Bratteberg

Tomtene har ein storleik på mellom 672,4 m² til 1177,9 m².

Bratteberg-området har siste åra hatt mykje nyetablering, og er eit populært område å bo i.

Bratteberg er sørvendt og har sol heile året, og  med utsyn mot Rotevatnet, Rotsethornet,  sentrum og fjorden. 

I gangavstand frå området finn ein Vikebygda skule 1.-4. klasse og Bratteberg skule 1.-7.  Friluftsbarnehagen Hjellbakkane barnehage og  Læringsenteret barnehage ligg også i området.  Stoppestadar for ringruta, med gode bussforbindelser til sentrum er også i området.  Flotte friluftsmoglegheiter like ved, og kort avstand til skisenteret på Reset.

Tomteprisen ligge på om lag kr. 358.000.- inkl. oppmåling og tinglysing av målebrev for ei tomt på 866 m² (pris pr. 01.09.17). Prisane vert indeksregulert etter gjeldane konsumprisindeks.                        
I tillegg kjem eingongsgebyr for tilkopling av vatn og kloakk.

Kontakt

Eli Øye Vassbotn
konsulent
E-post
Telefon 70 05 87 40