Bustadtomter på Gjerdeplassen på Fyrde

Bustadtomter på Gjerdeplassen på Fyrde

3 einebustadtomter og 1 K-areal ledig.

Gjerdeplassen bustadfelt på Fyrde i Austefjorden er klar for utbygging.

4 tomter for frittliggjande småhus  og 1 tomt for konsentrert småhus  ligg no klar for sal i lett hellande terreng, solrikt og  sørvendt  og med fantastisk utsikt. Midt mellom fjell og fjord, og med unike moglegheiter for friluftsliv. Austefjorden har også mange aktive lag og foreininga. Med bil kjem du til Volda sentrum på 15 min. og om lag same tid treng du til Grodås på den nye Kvivsvegen.  God forbindelse med kollektivtransport dageleg i nærområdet frå Geitvika til Volda og mot Stryn-området. Både dag og nattbussar til Oslo går her.

Einebustadtomtene har ein størrelse frå 935 m³ til 1195 m³ og prisen vil ligge mellom 208.550,-,- og 241.750,- pr. 01.02.22.

Tomta for konsentrert bustadbygging er 1174 m³, og pris pr. 01.02.22 er om lag 852.950,- pr. 01.02.22.  I tillegg til alle prisane på tomtene kjem pris for oppmåling og tinglysing av.

Du finn kart over alle kommunale tomter som er ledige på nettportalen: Kommunekart.com.

Korleis søkjer eg om tomt?

For å søkje om kommunal tomt må du sende inn følgjande søknadsskjema om tomt.

Korleis kan eg bygge på tomta?

Byggeløyve vert gitt av avdeling for utvikling, innanfor sektor for samfunnsutvikling.

Her finn du meir informasjon om byggeløyve i Volda kommune.

Nyttige dokument

Kontakt

Eli Øye Vassbotn
konsulent
E-post
Mobil 90 03 80 35