Bustadtomter på Treneset

Bustadtomter på Treneset

Bustadfeltet i Treneset ligg vestvendt til lengst inne i Dalssfjorden. Midt mellom fjell og fjord, og med unike moglegheiter for friluftsliv.

I bustadfeltet er det ledig 7 tomter. Størrelsen varierer mellom 830 m² og 1060 m².  Tomteprisen på ei tomt ca. 1000 m² er om lag kr. 105.625,-.   Pris pr. 01.02.22.  Prisen vert indeks-regulert etter gjeldane konsumprisindeks.  I tillegg kjem oppmålingskostnader og tinglysing av matrikkelbrev og eingongsgebyr for tilkopling av vatn og kloakk.

Du finn kart over alle kommunale tomter som er ledige på nettportalen: Kommunekart.com.

Korleis søkjer eg om tomt?

For å søkje om kommunal tomt må du sende inn følgjande søknadsskjema om tomt.

Korleis kan eg bygge på tomta?

Byggeløyve vert gitt av avdeling for utvikling, innanfor sektor for samfunnsutvikling.

Her finn du meir informasjon om byggeløyve i Volda kommune.

Nyttige dokument

Kontakt

Eli Øye Vassbotn
konsulent
E-post
Mobil 90 03 80 35