Matombering

Matombering

Er du eller nokon du tek deg av ikkje er i stand til å lage middag sjølv? Då kan du søkje om å få levert middag heim.

Kven kan få levert mat?

Tilbodet gjeld eldre og personar med nedsett funksjonsnivå, som av ulike årsaker ikkje klarer å lage middag sjølve. Dersom du klarer å varme deg ferdigmat i mikroovn, er du ikkje i målgruppa for denne ordninga.

Kva kostar det?

 

Korleis søkjer du? 

Klikk her for å komme til søknadsskjema.

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan fire veker.

Digital innbyggardialog

Når tenesten er tildelt kan ein registrere seg på Helsenorge.no for å kommunisere digitalt med ansvrleg for tenesteytinga.

Les meir om det i artikkelen Digital innbyggardialog.