Om tenestene

Tenestene fysioterapi, ergoterapi, friskliv og hjelpemiddelansvarleg sorterar under avdeling helse og forvaltning, seksjon førebygging og rehabilitering.

Tenestene er lokalisert på Volda omsorgssenter i 1 etasje.

Kontaktpersonar:

Seksjonsleiar førebygging og rehabilitering Mona Helen Kile tlf 95733547

Avdelingsleiar helse og forvaltning Ingunn Gjengedal tlf 92436245