Det er gjort vedtak om at namnet Lensmannsvegen skal sendast på offentleg ettersyn for å nyttast som namn på ein sideveg til Seljebakken.

Vi ser etter både sjukepleiarar, vernepleiarar og helsefagarbeidar i Volda kommune. Åtte av stillingane er faste, og éi er eit vikariat.

Den kommunale byggenemnda har fått i mandat å planleggje symjeanlegg. No har nemnda vedteke å utgreie fire alternativ.

Velkomen til ein triveleg dag med open kafé på Gnisten i Prestegarden fredag 28. februar!

Møre og Romsdal Røde Kors har gleda av å invitere til Ferie for Alle 2020 – eit gratis ferietilbod til barnefamiliar med dårleg økonomi.

Gjekk du glipp av møtet i Honndalshallen om innføring av eigedomsskatt? 

Hovudopptaket for barnehageplass er 1. mars. Her er informasjon om korleis du søkjer om plass.

Vi søker prosjektleiarar til utvikling av det kommunale fosterheimsarbeidet i Møre og Romsdal.

Dei kommunale barnehagane i Volda kommune har fått nye heimesider med nyttig informasjon.

Volda og Ørsta kommunar vert Fairtrade-kommuner i to nye år etter godkjent søknad.