Volda kommune ber turgåarar om å vere forsiktige når dei ferdast i området ved Rotsetstranda når det pågår skoging.

Barnevernstenesta søker besøksheim i Ørsta for ein gut på 4 år, ei helg i månaden.

Mandag 1. oktober vert sentralbordet flytta frå Volda til Vanylven.

Kommunen har gjennom mange år nytta analoge tryggleiksalarmar. Desse skal no fasast ut til fordel for nye, digitale alarmar.

Landbrukskontoret Ørsta/Volda publiserer informasjonsskriv nr. 2 for 2018

Søknader om tilskot frå spelemidlane for 2019 må vere komne inn til Volda kommune innan 31. oktober 2018.

Som følgje av at Volda og Hornindal har nokre like gatenamn skal Grendavegen i Volda skifte namn.

Fram til juni 2019 vert det tidvis redusert kapasitet i tunnelen. Her finn du nyttig informasjon om arbeidet.