Norkart sin logo. Foto: Norkart.no

 Norkart er leverandør av IT-system for kart- og eigedomsinformasjon. Selskapet har vore utsett for eit datainnbrot i ei av søketenestene til selskapet. 

Bileta av hender som samarbeider

Volda kommune har oppretta grupper for å koordinere frivillig innsats i samband med mottak og busetting av flyktningar i Volda.

Volda kommune held på med spyling av leidningsnettet. Denne veka skjer spylearbeidet i sona porsemyra.

 Volda kommune har problem med å få lagt ut møtedokumenta til kontrollutvalet på heimesida vår, og vi legg derfor ut innkalling og  protokoll her:

Bilete av personar som tek kvarandre i handa.

Volda og Ørsta kommunar inviterer til fagsamling om førebygging av radikalisering og betre samhandling.

Tysdag 10. mai er det møte i formannskapet kl 13.00.

Bilete av Thomas Hjelseth, nytilsett prosjektleiar for helseplattforma,  på kontorstolen framføre dataskjermane sine.

Thomas Hjelseth har starta i den nyoppretta stillinga som prosjektleiar for Helseplattformen i Volda kommune.

Vi oppmodar 17. mai-komiteane om å sende inn sine program når dei er klare, så legg vi det ut på nettsida til Volda kommune før den store dagen.

Det vert sendt ut krav for kommunale avgifter og eigedomsskatt med forfall 31.05.22.

Bileta av hender som samarbeider

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har lyst ut ekstraordinære midlar som frivillige lag og organisasjonar kan søke om. 

Søknadsfristen er 20. mai.