Denne veka er det møte i fleire utval. Eldrerådet har ekstramøte med tema "Leve heile livet i Volda".

Harald Klepsvik er ein av hjelparane, her på stasjon for vaksineopptrekk

Den 21. oktober er det ny vaksinedag for koronavaksinering. Denne dagen vert det gitt Pfizer-vaksine. Husk at du sjølv må bestille time.

Bilete som illustrerar arbeid som driftstekninkar

Vi har to ledige stillingar som teknikarar i seksjon forvaltning og drift i avdeling eigedom i Volda kommune.

 

I samsvar med plan- og bygningslova 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd vert det varsla at Volda kommune ved sektor for samfunnsutvikling, startar opp forhandlingar med grunneigaren/utbyggaren Asko Eiendom AS som skal bygge ut reguleringsplan - BKB3 Vikebygdvegen 4 m.fl

Etter at Toril Høydal vart pensjonist 30. september, er det tilsett ny avdelingsleiar for helsestasjonen i Volda. 

I samband med Volda kommune sitt arbeid med flaumførebygging i Gjølelva vil ein i dei komande 4-6 vekene kunne sjå synleg slam og farga vatn i Øyraelva og Voldsfjorden.

Kommunen har fått fleire saker dei siste åra som omhandlar bruk av kommunalt viltfond. Tenesteutvalet for forvaltning og utvikling (TFU) har difor bedt om at det vert utarbeida retningsliner for bruk av viltfondet i Volda.

Varsel om oppstart av forhandlingar med grunneigaren/utbyggaren Retail Eiendom AS som skal bygge ut reguleringsplan på Øvre Rotset.

Volda kommune fekk i dag 11.10. melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19.

Det er sett søknadsfrist for haustsemesteret for å søke om Voldakortet for studentar til 31. oktober 2021. Frist for å hente kort som er innvilga er 30. november.