Det er sendt ut melding til alle som har fått tildelt skuleplass i Stor-Øyra krins.
Viss føresette med barn fødd i 2013 ikkje har fått melding, vert dei bedne om å ta kontakt med oppvekssjefen.

Ove Tennfjord er konstituert i stillinga som rektor ved Austefjord skule komande skuleår.

Har du lyst å lære å spele eit instrument? Eller kanskje er du meir interessert i teikning og maling?

Den 1. april var det siste frist for å sende inn listeforslag til haustens kommunestyre- og fylkestingval.

Administrasjonsspråket i kommunen vil no verte både nynorsk og bokmål.

Møte i kommunestyret 28. mars kl 14.00 i 1. etasje på samfunnshuset i Volda.
Møtet vert direkteoverført på kommunen sitt web-tv.

 

Vegen over Aldalen er stengt på grunn av stor rasfare. Volda kommune har i samråd med raskyndige valgt å halde vegen over Aldalen stengt til måndag 1. april. Ny vurdering vil verte gjort då.

Oppdatering 25.03.19.
Eigedomsavdelinga opplyser at salane på ungdomsskulen kan brukast. Men sperringar som er sett opp må respekterast, då det framleis er takstein som ikkje er sikra.

 

Har laget ditt eit prosjekt de ynskjer å realisere? Fristen for å søke kulturmidlar frå Volda kommune er 1. mai.

I samband med kommunereforma vert det gjennomført nokre namne- og adresseendringar.