Er du nær nokon som slit med psykisk helse og/eller har problem med rusmiddel?

Volda vassverk har begynt spyling av trykksoner på ledningsnettet.

Helseoversikt er namnet på ein ny norsk og gratis app som er utvikla i tett samarbeid med helsepersonell og kommunal helseteneste.

Tysdag 19. november kan du bli med friluftsrådet på familiekveldstur i Volda.

Volda og Hornindal skatteoppkrevjarkontor vil bli samordna frå 01.11.2019.

Hausten 2020 skal Volda Campus Arena stå ferdig. Her er nyttig informasjon om prosjektet.

Dei som får heimehjelp eller matombering, eller dei som har fullmakt frå desse, kan no kommunisere digitalt med dei tilsette.

Med ny turveg er det tilrettelagt for nytt friluftsområde på Andaneset.

      

 Oversikt over kommunestyret, formannskapet og dei tre tenesteutvala i "nye" Volda kommune.

Med 21 mot 12 røyster vart Sølvi Dimmen vald som ordførar for den nye kommunen. Sverre Leivdal vert varaordførar.