Pengar 1

Interkommunal arbeidsgiverkontroll held kurs for arbeidsgivarar og næringsdrivande.

Volda fergekai boring

Statens vegvesen skal bore pelar på kveldstid ved Volda ferjekai

Gravearbeid mot gravplassen

Informasjon.
Det er starta opp med graving i innste del av Myravegen, frå krysset ved Rotsetgeila, og fram til parkeringa ved Leirshaugen Gravplass.
Vi ber publikum om å respektere oppsatt skilting og merking, samt vise varsemd for anleggsmaskiner/-bilar og det pågåande arbeidet.


Svein Berg-Rusten på 1

Nye Volda kommune inviterte til seminaret "Kick-off velferdsteknologi" for innbyggarar og medarbeidarar. 

Illustrasjon - Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022, Administrativt framlegg 08

På kommunestyret i dag vert "Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022, Administrativt framlegg 08.11.2018" presentert av rådmann Rune Sjurgard. 

(PDF, 3 MB)

Øyra skule SFO

Det må takast stilling til kva skulekrins Bjørke og Viddal skal høyre til i den nye kommunen. 

rådhusinngang

Felles eldrerådsmøte blir halde på Volda rådhus, møterom Voldsfjorden, 5. november kl. 12.00.

 

Skoging

Volda kommune ber turgåarar om å vere forsiktige når dei ferdast i området ved Rotsetstranda når det pågår skoging.

Jordmor Bodil Ljones og Anne Årsnes Skrede 1

Overlevering av jordmorstetoskop etter 23 år i teneste.

Besøksheim 1

Barnevernstenesta søker besøksheim i Ørsta for ein gut på 4 år, ei helg i månaden.