Som medlem i Sunnmøre Friluftsråd kan vi nytte turkonseptet StikkUT!

Bilete av menneske som står oppstilt som eit hjarte.

I år er det 30 år sidan Verdsdagen for psykisk helse blei oppretta 10. oktober som ein internasjonal FN- dag for å fremje medvitet kring psykisk helse over heile verda.

Bilete av kart som viser med orange fargekode flaum og skredfare på Vestlandet.

Varsom.no melder om oransje nivå for jord- og flaumfare frå 06.10.22 til 07.10.22.

Bilete av ein kvit gammeldags telefon med sveiveskive

Fleire som har bestilt mobilt breiband som erstatningsprodukt har opplevd å få feil informasjon frå Telenor.

Denne veka skal det vere møte i formannskapet og tenesteutval for oppvekst og kultur. Møtet i formannskapet 4. oktober skal vere på Bjørke. Det startar med omvising på Tussa sitt anlegg.

Bilete av kvit inngangsdør på raudt hus, prestegarden i Volda kommune.

Det vert open kafe på Prestegarden som ein del av markeringa av verdensdagen for psykisk helse. 

Illustrasjonsbilete av eldre mann som sit på ein sofa og har lesebrett og medisinar på bordet framføre seg.

Endeleg skal eldredagen feirast! 6. oktober er det duka for feiring av den internasjonale eldredagen i Volda.

Bilete av ordførar Sølvi Dimmen og leiar digitalisering Paul Ottar Tornes

Telenor har varsla om at koparnettet vert stengt ned 31. oktober 2022. Ordførar, Sølvi Dimmen, og leiar digitalisering, Paul Ottar Tornes, tok ein prat om kva dette vil seie. 

Bilete av Andreas Kiperberg som står utanfor rådhuset i Volda under apeskrekk-tredet.

Ny jobb i kommunen gjorde at han og sambuaren kunne flytte frå Oslo og heim til Volda. Andreas kjem frå stilling i Politiets fellestenester, der han har arbeidd som juridisk fagansvarleg og anskaffingsleiar. 

Bilete av lærar i klasserom

For rette personen er det ledig eit engasjement som miljørettleiar ved Bratteberg skule.