Søre Sunnmøre barnevernssamarbeid tek i bruk digital løysing for å sende inn bekymringsmeldingar.

Torsdag 7. januar sette Janne Arntsen og Åse Nedrebø dei 40 vaksinedosene på glade bebuarar i 2. etasje på Volda omsorgssenter. 

 Bade- og fiskebrygga i friluftsområdet på Andaneset er no under oppføring.

Onsdag 6. januar mottek Volda kommune første vaksinene og er klar for oppstart.

I går kveld fekk vi meldt eit nyttsmittetilfelle i Volda. Smittevegen er kjent, det skriv seg frå utbrotet i Sula/Ålesund.

Vêrstasjon 58960 Hornindal - frå manuell stasjon i 125 år til automatstasjon frå 28. juli 2020.

 

Regjeringa kom med nye smitteverntiltak 3. januar grunna auka smitte i landet. 

Regjeringa melde i dag om at alle ungdomstrinna skal over på raudt nivå frå og med måndag 4.01.21 og to veker framover.

Volda kommune har i kveld 03.01.21 fått melding om eit nytt smittetilfelle. Vedkomande var allereie i karantene som nærkontakt i samband med smitteutbrot i Ålesund.

 Volda kommune fekk meldt om ei positiv koronaprøve i dag.