Dei som har søkt og fått godkjent søknaden kan kome og få kortet sitt på rådhuset onsdag, eller på campus fredag denne veka.   

Kommunedirektør Rune Sjurgard på Arbeidssamling budsjett og økonomiplan - Volda kommunestyre 17.09.20

Torsdag 17. september var kommunestyrepolitikarane på arbeidssamling saman med administrasjonen for å arbeide med komande budsjett og økonomiplan.   

Vatn

Volda kommune har fått inn nok svar på prosjekt for å sjå effekten ved kloring av vatnet ved Volda vassverk.

Når kommunane på Søre Sunnmøre no lanserer e-Torg vert det lettare for deg å bestille dokumenta du har behov for, akkurat når det passar deg.

 

Volda kommune inviterer med dette til å levere tilbod på konkurransen "Reparasjon av avløpsleidning ved E39".

Er du heiltidsstudent og har meldt flytting til Volda, kan du få Voldakortet til ein verdi av kr 5000. Foto: Volda Næringsforum.

Som del av arbeidet med å tilrettelegge for friluftsliv på Andaneset held Olav Sætre og Jon-Arve Lillemark i Sandal AS på med bygging av ein liten vegstubb ned til der det skal kome ei bade- og fiskebrygge.

 

Frå måndag 14.09.20 vert det ny oppmøtestad for koronatesting.

Oppstartsmøte vart gjennomført tysdag 8. september på Ørsta rådhus. 

Vatn

I 2019 vart det investert i eit nytt kloranlegg ved Volda vassverk. Dette anlegget er no kjørt inn og klart til bruk. Som eit testprosjekt skal ein no klore vatnet gjennom hausten, i fyste omgang ut oktober. Klormengda ein nyttar er so liten at dette ikkje skal merkast på vatnet i springen.