Frå Middagshornet i Austefjorden. Eit ekte Voldafjell!

Snart er det helg og mange skal ut på tur i fjellet og teste skiføret. Det er meldt om høg faregrad for snøskred denne helga.

Veke 15 skal det vere møte i tenesteutval for forvaltning og utvikling, og tenesteutval for oppvekst og kultur

Nokon av dei som har fått melding om tid for vaksine 15. april har fått oppgitt feil oppmøtestad. I meldinga står det Voldahallen. Dette er feil. Vaksinelokale er på Volda samfunnshus ut heile april månad.

Du som oppheld deg i kommunen over lenger tid, men ikkje er registrert som innbyggar eller har fastlege i Volda, har rett på å få vaksine i kommunen.

Teststasjonen i Hovdebygda ber om at dei som ikkje har symtom, og dei som er i ventekarantene og ikkje har symptom, ikkje bestiller test 8. april.

Nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande var nærkontakt til eit smittetilfelle ein annan stad i landet, var i karantene og har ingen nærkontakter i Volda eller Ørsta kommunar.

Vegen mellom Hunnes og Vatne vert stengt kl. 21.00 i kveld, 5. april på grunn av mykje snø og mogleg rasfare.

Hedvig Høydalsvik og Kwan Brudevoll Salvesson

På Selje-/Hasletunet og Otta-/Karvestova har vi fått nye seksjonsleiarar. 

I mange av Volda kommune sine barnehagar og skular er det no behov for tilkallingsvikarar