Kulturavdelinga inviterer til gratis kulturfrukost.

Eigedomsskattelova opnar for at kommunen kan gje unntak frå eigedomsskatt i einskilde tilfelle dersom det er svært urimeleg.

Ordførar Sølvi Dimmen sit ved møtebordet på kontoret sitt og signerer kontrakt.

Det er no signert kontrakt for symjehallen si byggefase, som ei vidareføring av kontrakta frå mai 2022.

Møt ordførar Sølvi Dimmen og saksbehandlar Elisabeth  Gamlem Lødemel på Berte Kanutte-huset måndag 16. januar.

Første formannskapsmøte i 2023 er tysdag 17. januar.

Dronebilete av Volda sentrum  frå vasshuset mot fjorden

Volda kommune har to ledige stillingar som driftsteknikarar for drift. Søknadsfristen er 31.01.23.

Dronebilete av Volda sentrum mot fjorden og vestover

Vil du bli kollega med våre dyktige og engasjerte folk på utviklingsavdelinga i Volda kommune? Volda kommune har ledig ei ny stilling som byggesakshandsamar.

Vi minner om at søknadsfrist for spesielle miljøtiltak i jordbruket er 1. februar.

Ønskjer du å etablere eller opparbeide leikeplass eller aktivitetsområde? Då kan du søke om tilskot!

Onsdag 11. januar kl.12.00 testar Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommunar der det er montert varslingsanlegg.