I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 vert forslag til Detaljregulering for Rotsetfjøra gbr. 30/157, 30/286 m.fl. lagt ut til offentleg ettersyn.  

 

Her er kontaktinfo for tenester knytt til brann, veg og park, vatn og avløp, eigedom eller utvikling (byggesak, planlegging, kart og oppmåling).

Forslaget til detaljreguleringsplan for Volda ungdomsskule vert lagt ut til offentleg ettersyn.

Hausten 2020 skal Volda Campus Arena stå ferdig. Her er nyttig informasjon om prosjektet.

Etter ein stor dugnadsinnsats vart det ei flott julesamling med god mat og gåver for brukarane i rustenesta i Volda kommune.

Under det siste møtet i "gamle" Volda kommunestyremøtet vart Folkestad skule og Berit Koen og Per Ernst Lundberg heidra med pris.

Sentralkjøkkenet i Volda har siste halvåret vore stengt grunna ombygging.

Torsdag 19. desember klokka 15.00 har "gamle" Volda kommunestyre sitt siste møte. Dette vert heldt på samfunnshuset.

Hornindal kommunestyre eigengodkjende i møte den 05.12.2019, jf. KS-035/19, reguleringsendring for Hornindal skisenter og Harevadet hyttegrend.

Dei siste par åra har det vorte gjort ein formidabel ryddejobb i arkivet.