Volda kommune kan avkrefte det avisa Møre skriv på si nettside i dag, 1. april.

Utsending av faktura for eigedomsskatt er utsett til mai. Vi vil gjere ei ny vurdering av situasjonen då.

 

Minner om at det skal vere møte i Tenesteutval for forvaltning og utvikling 31. mars kl 13.00

Formannskapet har i møte 26.03.2020 vedteke Detaljregulering for Volda ungdomsskule

 Volda kommune inviterer til pressekonferanse 30. mars kl 13.00.

 

Konsesjonssøknad for ei ny 132 kV luftledning mellom Leivdal og Navelsaker i Stad og Volda kommunar. 

 

Neste veke er det møter i dei tre tenesteutvala i Volda kommune. Her finn du sakslistene.

Vi minner om at det er viktig å ha god handhygiene for å unngå smittespreiing av koronavirus.

Fysioterapeutane i seksjon førebygging og rehabilitering har laga eit informasjonsskriv med råd om korleis ein kan førebygge luftvegsplagar og helde seg i fysisk aktivitet. 

 

Volda kommune fekk eit nytt positivt prøvesvar på koronavirus i går kveld (26.03.20). Det er god kontroll på smitta. Personen er truleg smitta i utlandet. Det er ingen samanheng mellom denne og den førre personen som testa positivt.