Vel, det har vi ei ganske god forklaring på!

Torsdag 6. juni vert Kva er viktig for deg?-dagen markert i Kaffistova på Volda omsorgssenter.

Er du bekymra for branntryggleiken til deg sjølv eller andre og ynskjer å melde frå?

1. juli er siste frist for å få gratis HPV-vaksine. På helsestasjonen i Volda kan ein få vaksine måndag 3. og 24. juni.

Volda kommune fekk i veke 22 nytt arkivsystem og postlister blir i ei periode framover lagt ut noko forseinka.

Vi ynskjer å invitere deg til lokala i Prestegata 2. i Volda (Prestegarden)

Onsdag 12.06.2019 kl. 18.00 – 20.00

Tema er: Samtykke og teieplikt

Fint med påmelding innan 11.06.2019 

Velkommen

Fredag 24. mai kl 10.00 opnar vegen over Bjørkedalseidet.

Volda er blant 3400 kommunar i Europa som får 150.000 kroner frå EU til å setje opp gratis internett til innbyggjarar.

Volda kommune har gjort avtale om flaumførebyggande tiltak i Volda sentrum med entreprenør Aurvoll og Furesund frå Herøy. 

På fyrste teljinga vart det talt 1384 hjort som er ny rekord i Volda.