Kommunane på søre Sunnmøre skal ta i bruk digital innbyggardialog via Helsenorge.no denne hausten.

Brua over elva på gangvegen ved Extra Rotset vert stengt frå måndag morgon og nokre dagar framover.

  

Invitasjon til open dag i barnehagen.

      

Det skal vere møte i kommunestyret 26. september kl 14.00 på Volda samfunnshus.

  

Volda kommune presiserer at det er ynskjeleg å behalde vegetasjonen langs Hamnegata i samband med graving og nedlegging av høgspentkabel i sentrum.

Vedlegg i samband med varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Grevsneset

Måndag 16. september startar arbeidet med å taksere eigedomar i Hornindal og Bjørke-området.

Valoppgjeret for den nye kommunen er klart. Her er dei 33 kommunestyremedlemene i "nye" Volda.

 

 Offentleg ettersyn av planforslag BK-1 Elvadalen

 

 

Tenesteutval for oppvekst og kultur, og tenesteutval for helse og omsorg har møte denne veka.