Informasjon.
Det er starta opp med graving i innste del av Myravegen, frå krysset ved Rotsetgeila, og fram til parkeringa ved Leirshaugen Gravplass.
Vi ber publikum om å respektere oppsatt skilting og merking, samt vise varsemd for anleggsmaskiner/-bilar og det pågåande arbeidet.


Nye Volda kommune inviterte til seminaret "Kick-off velferdsteknologi" for innbyggarar og medarbeidarar. 

På kommunestyret i dag vert "Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022, Administrativt framlegg 08.11.2018" presentert av rådmann Rune Sjurgard. 

(PDF, 3 MB)

Felles eldrerådsmøte blir halde på Volda rådhus, møterom Voldsfjorden, 5. november kl. 12.00.

 

Volda kommune ber turgåarar om å vere forsiktige når dei ferdast i området ved Rotsetstranda når det pågår skoging.

Barnevernstenesta søker besøksheim i Ørsta for ein gut på 4 år, ei helg i månaden.

Mandag 1. oktober vert sentralbordet flytta frå Volda til Vanylven.

Kommunen har gjennom mange år nytta analoge tryggleiksalarmar. Desse skal no fasast ut til fordel for nye, digitale alarmar.

Landbrukskontoret Ørsta/Volda publiserer informasjonsskriv nr. 2 for 2018

Søknader om tilskot frå spelemidlane for 2019 må vere komne inn til Volda kommune innan 31. oktober 2018.