Ørsta IL inviterer både barn, ungdom og vaksne med rørslehemjingar til gratis prøvedag!

Ønskjer du å etablere eller opparbeide leikeplass eller aktivitetsområde? Slik søkjer du om tilskot!

Johan Liseth Pedersen frå Sykkylven skal dei neste åtte vekene jobbe i Volda kommune med informasjon og kommunikasjon.

Volda ungdomsskule har fått spørsmål/klager på innemiljøet ved skulen. Fleire elevar har helseplager der det vert stilt spørsmålsteikn ved om det kan knytast til innemiljøet.

Forvaltningsutvalet har vedteke å legge skiltplan for ein del av Volda sentrum ut til offentleg ettersyn.

Informasjon om hjortejakta sist sesong.

Formannskapet har vedteke at administrasjonen skal greie ut konsekvensar ved samlokalisering av Bratteberg skule og Vikebygda skule.
Høyringsfristen vert sett til 24.02.2019.

Frostating lagmannsrett forkasta anka frå Prosjektbygg AS mot Volda kommune.

Torsdag 10. januar kl. 18.00 skal det vere nytt folkemøte for å orientere innbyggjarar om arbeidet med å byggje nye Volda kommune.

 

Den 1. april er det frist for å levere inn listeforslag til kommune- og fylkesvalet. Slik fyller du ut listeforslag årets val.