Volda kommune har motteke 600 000,- frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Korleis kan ein avsløre det? Foto: Johnér (DSB.no)

Eller treng du kanskje råd, veiledning eller oppfølging frå frisklivssentralen eller kvardagsrehabilitering?

Det er innført restriksjonar på leveringar til institusjonane i Volda for å unngå koronasmitte.

Det nærmar seg frist for å søkje treningstid i kommunale idrettslokaler. Søknadsfristen er 1. mai.

Det er sendt ut skredvarsel på nivå 4, stor, for Sunnmøre torsdag 2. april.

Det skal vere møte i Tenesteutval for helse og omsorg i dag, 2. april kl 13.00

Volda kommune inviterer til pressekonferanse med ordførar Sølvi Dimmen og kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol.

 Minner om at det skal vere møte i tenesteutval for oppvekst og kultur 1. april kl 13.00

 

Volda kommune kan avkrefte det avisa Møre skriv på si nettside i dag, 1. april.