Volda kommune har gjort avtale om flaumførebyggande tiltak i Volda sentrum med entreprenør Aurvoll og Furesund frå Herøy. 

Volda kommune ønskjer å rekruttere og behalde fleire tilsette med sjukepleiarkompetanse.

Kommunestyret har vedteke reglementet for bruk av flagg og vimpel ved kommunale bygg og eigedomar.

Landbrukskontoret sitt informasjonsskriv nr. 1/2019 for Ørsta/Volda er publisert.

Ønskjer du å etablere eller opparbeide leikeplass eller aktivitetsområde? Slik søkjer du om tilskot!

Informasjon om hjortejakta i 2018.

Både Frivilligprisen og Innovasjonsprisen vart delt ut på årets siste kommunestyremøte.

Frå 2020 er det forbod mot fyring med fossil olje (parafin og fyringsolje). 

Mandag 1. oktober 2018 vert sentralbordet flytta frå Volda til Vanylven.

Landbrukskontoret Ørsta/Volda publiserer informasjonsskriv nr. 2 for 2018