Samarbeid om born og unge "Sjå meg!"

Kommunane på søre Sunnmøre har samarbeid på tvers av ulike fag og etatar om born og unge. Det er utvikla eit verktøy som vert kalla "Sjå meg!"

I dette verktøyet er det samla dokument med informasjon som handlar om temaet born og unge som bur saman med psykisk sjuke foreldre eller foreldre som rusar seg.

Sjå meg
Tittel Publisert Type
Barn med foreldre som ruser seg 1

Barn med foreldre som ruser seg

15.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned nr_4_og_nr_12-_barn_med_foreldre_som_ruser_seg_-_redigert_30.05.16.pdf
Barn av psykisk syke foreldre 1

Barn av psykisk syke foreldre

15.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned nr_5_og_nr_13-_barn_som_lever_med_psykiske_sjuke_forelder_-_30.05.16.pdf
Begrepsforklaring - bruk av ulike kartleggingsverktøy 1

Begrepsforklaring - bruk av ulike kartleggingsverktøy

15.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned rapport_nr_6-_begrepsforklaringar.pdf
Bekymringsmelding til barnevernstenesta 1

Bekymringsmelding til barnevernstenesta

15.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned nr_9_-bekymringsmelding-til-barnevernet_skrivbar_pdf.pdf
DSP oppfølgingsteam 1

DSP oppfølgingsteam

15.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dps_-_oppfoelgingsteam_-_kartlegging.pdf
Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015 1

Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015

15.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Evaluering_av_modellkommuneforsoket_Sluttrapport .pdf
Om forebygging

Om forebygging.no

15.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned rapport_nr_3_-_forebygging.pdf
Handlingsplan for gravide 1

Handlingsplan for gravide

15.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned handlingsplan_for_gravide_2014-_ulstein.pdf
Handlingsplan for sped- og småbarnsfamiliar 1

Handlingsplan for sped- og småbarnsfamiliar

15.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned handlingsplan_for_sped_og_smaabarn_-_ulstein.pdf
Kvalitetsplan Hareid kommune 1

Kvalitetsplan Hareid kommune

15.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned hareidkommune_kvalitetsplan.pdf
Nyttige linkar til ulike kartleggingsmetoder 1

Nyttige linkar til ulike kartleggingsmetoder

15.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned nyttige_linkar_versjon_230117(1).pdf
Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger 1

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

15.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned nr_11_-_opplysningsplikt_til_barnevernet_og_barnevernets_-_regjeringen.no.htm.pdf
Oppvekstrapporten 1

Oppvekstrapporten

15.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned rapport_nr_2_-_oppvekstrapporten_2013.pdf
Plakat med ressursgruppe 1

Plakat med ressursgruppe

15.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned plakat_med_ressursgruppe_2017.pdf
Tidleg inn rettleiar 1

Tidleg inn rettleiar

15.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned nr_2_-_2014.05.09_veileder_tidlig_inn.pdf
Rutinar for bekymringsmelding 1

Rutinar for bekymringsmelding

15.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned nr_10_-__rutiner_for_bekymringsmelding_-_rus.pdf
saksgang ved mistanke om at barn blir utsett for vald eller overgrep 1

saksgang ved mistanke om at barn blir utsett for vald eller overgrep

15.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned nr_14_-_saksgang_ved_mistanke_om_at_barn_blir_utsett_for_vald_eller_overgrep_versjon_1_0_01_03_2016.pdf
Samtale med barna 1

Samtale med barna

15.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned nr_4_-_samtale_med_barna_-_2016_til_rettleiar.pdf
Samtale med foreldra 1

Samtale med foreldra

15.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned nr_3_-_samtale_med_foreldra_og_barna_-_2016_til_rettleiar.pdf
Samtykkeskjema 1

Samtykkeskjema

15.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned samtykkeskjema_280217__.pdf
Signal hos barnet 1

signal hos barnet

15.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned nr_1_-signaler_hos_barnet_-_til_rettleiar_-_1.pdf
Spørsmålsguide til samarbeidsparter 1

Spørsmålsguide til samarbeidsparter

15.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned spoersmaals_guide_til_samarbeidsparter_-_18.05.16.pdf
Tverrfagleg team 1

Tverrfagleg team

15.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned nr_8_-_tverrfagleg_team_21_02_19.pdf
Rask intervensjon og oppfølging av barn - Vadsø kommune 1

Rask intervensjon og oppfølging av barn - eksempel frå Vadsø kommune

15.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned aas-_eksempel_paa_verrktoey_fraa_vadsoe_kommune.pdf
Bekymringsmelding til barnevernstenesta - skjema 1

Bekymringsmelding til barnevernstenesta - skjema

15.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned nr_9_-bekymringsmelding-til-barnevernet_skrivbar_pdf (1).pdf
Rapport frå tilsynsførar i fosterheim 1

Rapport frå tilsynsførar i fosterheim

15.10.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned tilsynsfoerer_rapport.docx
Barn med foreldre som ruser seg 1

11.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned nr 4 og nr 12- Barn med foreldre som ruser seg - REDIGERT 30.05.16.pdf
Barn som lever med psykiske sjuke foreldre

11.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned nr 5 og nr 13- Barn som lever med psykiske sjuke forelder - 30.05.16.pdf
Kvalitetsplan for god oppvekst i Hareid kommune 1

11.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20 - Kvalitetsplan for god oppvekst i Hareid kommune.pdf
Elektronisk rettleiar - sjå meg med linkar 1

12.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Elektronisk rettleiar - sjå meg versjon 111218 PDF- felles rutiner for Hareid,Ulstein,Ørsta og Volda.pdf
Folkeinstitutt - Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk 1

12.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Folkeinstitutt - Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk.pdf
Voldaprosjektet 1

12.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Voldaprosjektet.pdf
Rapport Sjå meg! 1

12.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned sjåmeg rapport 121218.pdf