I samband med kommunereforma vert det gjennomført nokre namne- og adresseendringar.

For å sikre at Volda kommune leverer ut rett medikament i multidosene til våre pasientar, brukar kommunen no ekstra ressursar for å gå gjennom og sjekke desse slik at utlevert medikament frå heimetenestene stemmer.

Landbrukskontoret sitt informasjonsskriv nr. 1/2019 for Ørsta/Volda er publisert.

Ønskjer du å etablere eller opparbeide leikeplass eller aktivitetsområde? Slik søkjer du om tilskot!

Informasjon om hjortejakta i 2018.

Formannskapet vedtok at administrasjonen skal greie ut konsekvensar ved samlokalisering av Bratteberg skule og Vikebygda skule.

Den 1. april er det frist for å levere inn listeforslag til kommune- og fylkesvalet. Slik fyller du ut listeforslag årets val.

Både Frivilligprisen og Innovasjonsprisen vart delt ut på årets siste kommunestyremøte.

Frå 2020 er det forbod mot fyring med fossil olje (parafin og fyringsolje). 

Mandag 1. oktober vert sentralbordet flytta frå Volda til Vanylven.