Måndag heldt Volda kommune folkemøte for å diskutere budsjettet for 2019.

Statens vegvesen skal bore pelar på kveldstid ved Volda ferjekai.

Det er starta opp med graving i innste del av Myravegen, frå krysset ved Rotsetgeila, og fram til parkeringa ved Leirshaugen Gravplass.
Vi ber publikum om å respektere oppsatt skilting og merking, samt vise varsemd for anleggsmaskiner/-bilar og det pågåande arbeidet.

Nye Volda kommune inviterte til seminaret "Kick-off velferdsteknologi" for innbyggarar og medarbeidarar. 

På kommunestyret i dag vert "Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022, Administrativt framlegg 08.11.2018" presentert av rådmann Rune Sjurgard. 

(PDF, 3 MB)

Felles eldrerådsmøte vart halde på Volda rådhus, møterom Voldsfjorden, 5. november kl. 12.00.

 

Volda kommune ber turgåarar om å vere forsiktige når dei ferdast i området ved Rotsetstranda når det pågår skoging.

Mandag 1. oktober vert sentralbordet flytta frå Volda til Vanylven.

Landbrukskontoret Ørsta/Volda publiserer informasjonsskriv nr. 2 for 2018

Som følgje av at Volda og Hornindal har nokre like gatenamn skal Grendavegen i Volda skifte namn.