Dei som får heimehjelp eller matombering, eller dei som har fullmakt frå desse, kan no kommunisere digitalt med dei tilsette.

Med 21 mot 12 røyster vart Sølvi Dimmen vald som ordførar for den nye kommunen. Sverre Leivdal vert varaordførar.

Volda kommune lanserer ei elektronisk løysing der ein kan melde frå om uro knytt til skulemiljø.

  

Informasjonsskriv om aktuelle tema frå landbrukskontoret.

  

 Kommunane på søre Sunnmøre skal ta i bruk digital innbyggardialog via Helsenorge.no denne hausten.

Vedlegg i samband med varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Grevsneset

Valoppgjeret for den nye kommunen er klart. Her er dei 33 kommunestyremedlemene i "nye" Volda.

 

Volda kommune har fått statleg tilskot for utbygging av høghastigheitsnett i området Straumshamn-Bjørkedalen.

Har du ungdom i hus, eller er nysgjerrig sjølv? No treff du helsesjukepleiar i kommunen på Snapchat.

Skuleåret 2018/2019 tok oppvekstsektorane i Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven og Volda i bruk eit nytt oppvekst administrativ system – Tieto Education.