Som del av sentrumsprosjektet i Volda vert det no montert ny gjestebrygge i sentrumshamna.

Miljødirektoratet har behandla klimasøknad frå Volda kommune og gir tilskot på kr 440 000.

Det er (på biletet f. v.) Anne Marte Ådneram, Kristin Kile og Elisabeth Brattli Lien som har denne funksjonen i Volda kommune. 

Grodås aust mai 2020

Prosjekt med kommunal utbygging av ny infrastruktur på austsida av Grodås sentrum er starta opp.

Fredag 22 mai vert det innført nytt system for SMS timebestilling ved Volda helsestasjon. Tenesta gjeld helsestasjon 0-5 år og svangerskapsomsorg.

Det har kome mange spørsmål til kommunen etter at gebyr for vatn/avløp og feiing vart sendt ut.  

Politiet ønskjer å vere i forkant av uønska hendingar, kriminaltet og negativ utvikling, og derfor ber dei om å bli varsla. 

 

 

Volda kommune har motteke 600 000,- frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Korleis kan ein avsløre det? Foto: Johnér (DSB.no)

Eller treng du kanskje råd, veiledning eller oppfølging frå frisklivssentralen eller kvardagsrehabilitering?