Felles eldrerådsmøte vart halde på Volda rådhus, møterom Voldsfjorden, 5. november kl. 12.00.

 

Volda kommune ber turgåarar om å vere forsiktige når dei ferdast i området ved Rotsetstranda når det pågår skoging.

Mandag 1. oktober vert sentralbordet flytta frå Volda til Vanylven.

Landbrukskontoret Ørsta/Volda publiserer informasjonsskriv nr. 2 for 2018

Som følgje av at Volda og Hornindal har nokre like gatenamn skal Grendavegen i Volda skifte namn.