Volda kommune ønskjer å rekruttere og behalde fleire tilsette med sjukepleiarkompetanse.

Barnevernstenesta søker besøksheim i Ulsteinvik eller omegn, for ei jente på 11 år, ei helg i månaden. Det kan gjerne vere eigne barn i besøksheimen.

 

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbode å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog og anna utmark.
Heile året er det ulovleg å gjere opp eld på ein slik måte at det kan føre til brann, dette gjeld også i private hagar.

Volda og Ørsta reinhaldsverk inviterer til årets strandryddeaksjon 29 april-5 mai.
Sekkar og hanskar hentar du på frivilligsentralen, inngang helsestasjon (ved leikeapparatet) fredag 26. april fram til kl. 16.00. 
Har du lyst å vere med, men veit ikkje kvar? Ta kontakt med oss! Ring gjerne: 917 25 639

Kommunestyret har vedteke reglementet for bruk av flagg og vimpel ved kommunale bygg og eigedomar.

Er du nær nokon som slit med psykisk helse og/eller har rusmiddelproblem?

Prosjektet "Frå fjord til fjell" er ei studentoppgåve av Elise Sandvik. Elise er student ved Høgskulen i Volda, og halvvegs i bachelorløpet på linja Planlegging og administrasjon med praksis som valfag. I samband med det skal ho arbeide 3 månader i sektor for utvikling i Volda kommune. Her har ho fått tildelt eit studentprosjekt som har fått namnet «Frå fjord til fjell».

Inviterer alle til å kome med innspel innan 17. april.

 

Ove Tennfjord er konstituert i stillinga som rektor ved Austefjord skule komande skuleår.

Den 1. april var det siste frist for å sende inn listeforslag til haustens kommunestyre- og fylkestingval.

Administrasjonsspråket i kommunen vil no verte både nynorsk og bokmål.