Ove Tennfjord er konstituert i stillinga som rektor ved Austefjord skule komande skuleår.

Oppdatering 25.03.19.
Eigedomsavdelinga opplyser at salane på ungdomsskulen kan brukast. Men sperringar som er sett opp må respekterast, då det framleis er takstein som ikkje er sikra.

 

I samband med kommunereforma vert det gjennomført nokre namne- og adresseendringar.

For å sikre at Volda kommune leverer ut rett medikament i multidosene til våre pasientar, brukar kommunen no ekstra ressursar for å gå gjennom og sjekke desse slik at utlevert medikament frå heimetenestene stemmer.

Landbrukskontoret sitt informasjonsskriv nr. 1/2019 for Ørsta/Volda er publisert.

Grunna sak om samlokalisering av Vikebygda skule og Bratteberg skule blir tildelinga av skuleplass for nye 1. klassingar satt på vent til saka er avgjort.

Biblioteket ønskjer å starte med faste lyrikkveldar, ei lesegruppe der ein deler dikt.

Det har vore tilfelle med oppbryting av sperringar og ferdsel i anleggsområdet i Porsemyrvegen. Volda kommune minner om at dette er strengt forbode.

Volda Kommunestyret vedtok 13.12.2018 å vidareføre eigedomsskatt for all eigedom i heile kommunen.

Krav om innbetaling av eigedomsskatt for 1. halvår 2019 er no på veg ut til både digitale og ordinære postkasser.