På kommunestyret i dag vert "Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022, Administrativt framlegg 08.11.2018" presentert av rådmann Rune Sjurgard. 

(PDF, 3 MB)

Felles eldrerådsmøte blir halde på Volda rådhus, møterom Voldsfjorden, 5. november kl. 12.00.

 

Volda kommune ber turgåarar om å vere forsiktige når dei ferdast i området ved Rotsetstranda når det pågår skoging.

Jordmor Anne Årsnes Skrede overrekker jordmorstetoskopet til ny jordmor Bodil Ljones

Overlevering av jordmorstetoskop etter 23 år i teneste.

Barnevernstenesta søker besøksheim i Ørsta for ein gut på 4 år, ei helg i månaden.

Vegen over Bjørkedalseidet (Brekka) kan verte sengt på kort varsel.

Mandag 1. oktober vert sentralbordet flytta frå Volda til Vanylven.

Kommunen har gjennom mange år nytta analoge tryggleiksalarmar. Desse skal no fasast ut til fordel for nye, digitale alarmar.

Landbrukskontoret Ørsta/Volda publiserer informasjonsskriv nr. 2 for 2018

Søknader om tilskot frå spelemidlane for 2019 må vere komne inn til Volda kommune innan 31. oktober 2018.