Informasjon om hjortejakta sist sesong.

Formannskapet har vedteke at administrasjonen skal greie ut konsekvensar ved samlokalisering av Bratteberg skule og Vikebygda skule.
Høyringsfristen vert sett til 24.02.2019.

Frostating lagmannsrett forkasta anka frå Prosjektbygg AS mot Volda kommune.

Torsdag 10. januar kl. 18.00 skal det vere nytt folkemøte for å orientere innbyggjarar om arbeidet med å byggje nye Volda kommune.

 

Den 1. april er det frist for å levere inn listeforslag til kommune- og fylkesvalet. Slik fyller du ut listeforslag årets val.

Både Frivilligprisen og Innovasjonsprisen vart delt ut på årets siste kommunestyremøte.

Frå 2020 er det forbod mot fyring med fosil olje (parafin og fyringsolje) Vi minnar om at det på laurdag 1 desember er røykvarslardagen, då tilrår vi alle å skifte batteri i røykvarslarane. Er røykvarslaren din eldre enn 10 år så bør du bytte den ut.

Måndag heldt Volda kommune folkemøte for å diskutere budsjettet for 2019.

Statens vegvesen skal bore pelar på kveldstid ved Volda ferjekai