Volda kommune presiserer at det er ynskjeleg å behalde vegetasjonen langs Hamnegata i samband med graving og nedlegging av høgspentkabel i sentrum.

Vedlegg i samband med varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Grevsneset

Måndag 16. september startar arbeidet med å taksere eigedomar i Hornindal og Bjørke-området.

Valoppgjeret for den nye kommunen er klart. Her er dei 33 kommunestyremedlemene i "nye" Volda.

 

 Offentleg ettersyn av planforslag BK-1 Elvadalen

 

 

Tenesteutval for oppvekst og kultur, og tenesteutval for helse og omsorg har møte denne veka.

 

Volda kommune har fått statleg tilskot for utbygging av høghastigheitsnett i området Straumshamn-Bjørkedalen.

Den neste veka ventar ny utfordring med sjanse til diplom og premie.

 

Tilskot frå spelemidlane til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for 2020 - Rullering av handlingsprogram for 2020

Veljarar som treng det, kan be kommunen om å få røyste heime. Valmedarbeidarar frå kommunen vil då kome heim til deg med nødvendig utstyr, slik at du kan røyste der du er.