Kommuneoverlegen ynskjer at personar med symptom på luftvegsinfeksjon tek kontakt for å bli testa.

Det er ekstra viktig å nytte seg av sikre kjelder i krisesituasjonar, då det fort kan oppstår rykter og feil informasjon.

Volda kommune utvidar tilbodet til også å gjelde helsetenester i heim ( heimesjukepleie) og ergoterapi. 

Begge møta vert strauma og den som vil kan fylgje møta digitalt. 

 

NRK Møre og Romsdal skal sjå på Volda kommune i radioserien Kommunestafetten. Dei treng tips.

Grunnskulane og SFO opnar måndag 27.april for 1.-4. klasse.

Koronakrisa gjer at vi kan få eit stort vikarbehov i barnehage og skule. For å vere i forkant, ber vi interesserte om å melde seg allereie no.

Politiet ønskjer å vere i forkant av uønska hendingar, kriminaltet og negativ utvikling, og derfor ber dei om å bli varsla. 

Det vert pressekonferanse kl 13.00. 

Den vert strauma her: https://volda.kommunetv.no/

Rundt om i bygdene jobbar 17. mai-komiteane med å planlegge ei annleis feiring av grunnlovsdagen.