Oppdatering 25.03.19.
Eigedomsavdelinga opplyser at salane på ungdomsskulen kan brukast. Men sperringar som er sett opp må respekterast, då det framleis er takstein som ikkje er sikra.

 

I samband med kommunereforma vert det gjennomført nokre namne- og adresseendringar.

For å sikre at Volda kommune leverer ut rett medikament i multidosene til våre pasientar, brukar kommunen no ekstra ressursar for å gå gjennom og sjekke desse slik at utlevert medikament frå heimetenestene stemmer.

Landbrukskontoret sitt informasjonsskriv nr. 1/2019 for Ørsta/Volda er publisert.

Kåre Hjelle er tilsett i stillinga som ingeniør/prosjektleiar i eigedomsavdelinga. 

Grunna sak om samlokalisering av Vikebygda skule og Bratteberg skule blir tildelinga av skuleplass for nye 1. klassingar satt på vent til saka er avgjort.

Biblioteket ønskjer å starte med faste lyrikkveldar, ei lesegruppe der ein deler dikt.

Det har vore tilfelle med oppbryting av sperringar og ferdsel i anleggsområdet i Porsemyrvegen. Volda kommune minner om at dette er strengt forbode.

Volda Kommunestyret vedtok 13.12.2018 å vidareføre eigedomsskatt for all eigedom i heile kommunen.

Krav om innbetaling av eigedomsskatt for 1. halvår 2019 er no på veg ut til både digitale og ordinære postkasser.