Nytt sakshandsamarsystem i Volda kommune gjer det enklare for innbyggjarar å få innsyn i offentlege dokument.

Det skal vere møte i formannskapet 11. juni kl. 12.00. Møtet skal vere på rådhuset på møterom Voldsfjorden i 1. etasje.

Vel, det har vi ei ganske god forklaring på!

Torsdag 6. juni vert Kva er viktig for deg?-dagen markert i Kaffistova på Volda omsorgssenter.

Er du bekymra for branntryggleiken til deg sjølv eller andre og ynskjer å melde frå?

Vi ynskjer å invitere deg til lokala i Prestegata 2. i Volda (Prestegarden)

Onsdag 12.06.2019 kl. 18.00 – 20.00

Tema er: Samtykke og teieplikt

Fint med påmelding innan 11.06.2019 

Velkommen

Volda er blant 3400 kommunar i Europa som får 150.000 kroner frå EU til å setje opp gratis internett til innbyggjarar.

Volda kommune har gjort avtale om flaumførebyggande tiltak i Volda sentrum med entreprenør Aurvoll og Furesund frå Herøy. 

Desse partia stiller til val i nye Volda kommune etter at dei vart godkjende i valstyret.

Eli-Mette Lüthcke vert ny rektor ved Bratteberg skule frå 01.08.2019.