Valutvalet har fremja forslag til utval av meddommarar til lagmannsrett, tingrett og jordskifterett for perioden 1.1.2021-31.12.2024

Foto: Sunnmøre friluftsråd

 I veke 27, 29. juni-3. juli vert det friluftsskule i Volda på Skinstøylen.

Bilete frå Hornindal barnehage - uteleik

Frå tysdag 2. juni vert opphaldstida auka til 7 timar pr dag. 

Norsk institutt for bioøkonomi skal utføre feltarbeid i mai-juni. Foto: Christian Pedersen/NIBIO 

 

Dei siste åra har hjortestamma hatt ei stor auke i Ørsta og Volda.

Veke 22 skal det vere møte i kommunestyret.

Fredag 22 mai vert det innført nytt system for SMS timebestilling ved Volda helsestasjon. Tenesta gjeld helsestasjon 0-5 år og svangerskapsomsorg.

Det har kome mange spørsmål til kommunen etter at gebyr for vatn/avløp og feiing vart sendt ut.  

Frå i dag kan frivillige lag og organisasjonar søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliardar kroner i momskompensasjon.

Sunnmøre Regionråd IKS har ute ei undersøking der dei ynskjer å fange opp kva du meiner er viktig for å oppnå reduksjon av klimagassutsleppa.