Det er ikkje påvist smitte i Volda enda. 63 personar er testa utan at det så langt er påvist smitte.

Det blir halde digital pressekonferanse i dag klokka 15.00. 

Det er framleis ikkje påvist smittetilfelle i Volda kommune, men det betyr ikkje at smitten ikkje alt er her. Vi oppmodar alle til å fortsette å ta situasjonen på alvor.

Kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol har gjort vedtak om smitteverntiltak for butikkar og restaurantar i Volda kommune.

 

Vi opplever at mange vil vere med å hjelpe til i dugnaden mot koronaviruset.

Det vert pressekonferanse i dag klokka 15.30. Framleis ikkje påvist smittetilfelle i Volda kommune.

Kjære ungdommar, no vi treng dykk med på vår felles dugnad for å hindre smittespreiing.

I Volda kommune gjer vi tiltak for å redusere kontakt mellom folk i samband med politisk aktivitet, og har sett opp nokre forholdsreglar for formannskapsmøtet 17. mars.

NAV-kontora på søre Sunnmøre har laga ei beredskapsgruppe for bedrifter som treng informasjon og råd.

 

Avdelingsleiar skule har sendt ut brev med presisering om kva tiltaka i skulane betyr for elevar, føresette og skulane.