Informasjon frå Landbrukskontoret i desse koronatider.

Meld deg som husdyravløysar

 

 Det vert pressekonferanse kl 12.00

Den vert strauma her: https://volda.kommunetv.no/

Volda kommune har mottatt to nye positive prøvesvar på koronavirus. Det er totalt 3 som har testa positivt på koronavirus i Volda.

Koronaviruset har endra skulekvardagen over natta, men vi er godt budde.

Uakseptabelt at E39 Voldatunellen ikkje er med i Statens vegvesen sitt framlegg til prioritering av investeringsprosjekt inn mot ny Nasjonal Transportplan (NTP 2022-2033).

 Det blir halde digital pressekonferanse i dag klokka 13.00.

Koronaviruset er no påvist i Volda, og vedkomande har vorte smitta innanlands.

Det blir halde digital pressekonferanse i dag klokka 15.00.