Plankart Rotsetfjøra

Varslel om at Volda kommune ved sektor for samfunnsutvikling startar opp forhandlingar med grunneigaren/utbyggaren som skal bygge ut reguleringsplan - Rotsetfjøra gbnr 30/157 og 30/286 m.fl. 

Bilde av stetoskp , penn og skjema

Volda kommune har ledig stilling som kommuneoverlege.

Bilete frå Hornindal barnehage - uteleik

Volda kommune kan frå barnehageåret 2021/2022 ha ledige stillingar i barnehagane som pedagogiske leiarar og barnehagelærarar. Det kan verte ledig både faste stillingar og vikariat.

Volda kommune har for skuleåret 21/22 fleire ledige vikarstillingar, både heil -og deltid. Det er behov ved fleire skular, som skissert under.

Bilete frå Hornindal barnehage - uteleik

I Volda kommune er det ledige vikariat som assistent/fagarbeidar i avdeling barnehage.

Prestegarden med uteplass og bålpanne

 

Volda kommune har ledig to vikariat med moglegheit for fast tilsetting ved rus og psykisk helseteneste.

Bilete frå treningsrommet på Volda omsorgssenter

Volda kommune har ledig stilling som sjukepleiar/vernepleiar ved seksjon Pile-/Kleppetunet på Volda omsorgssenter.

Bilete frå treningsrommet på Volda omsorgssenter

Volda kommune har ledig stilling for sjukepleiar/vernepleiar i 82% fast stilling ved seksjon Otta/Karvestova på Volda omsorgssenter.

Bilete frå Hornindal omsorgssenter bebuar med besøk av barn

Vi treng fleire sjukepleierar/vernepleierar med på laget på Volda omsorgssenter i 3 etg. Vi har to ledige stillingar som begge har rein natt-turnus med arbeid kvar 3. helg.

Bilete frå treningsrommet på Volda omsorgssenter

Volda kommune har ledig to faste stillingar som sjukepleiar/vernepleiar, for tida i 2. etasje på Volda omsorgssenter, seksjon Selje/Hasletunet.