Det vert starta opp med graving i innste del av Myravegen rett etter Påske, i veke 17-18.

Kommunestyret har vedteke reglementet for bruk av flagg og vimpel ved kommunale bygg og eigedomar.

Er du nær nokon som slit med psykisk helse og/eller har rusmiddelproblem?

Prosjektet "Frå fjord til fjell" er ei studentoppgåve av Elise Sandvik. Elise er student ved Høgskulen i Volda, og halvvegs i bachelorløpet på linja Planlegging og administrasjon med praksis som valfag. I samband med det skal ho arbeide 3 månader i sektor for utvikling i Volda kommune. Her har ho fått tildelt eit studentprosjekt som har fått namnet «Frå fjord til fjell».

Inviterer alle til å kome med innspel innan 17. april.

 

I samband med at delar av Hornindal kommune frå 01.01.2020 skal verte med i nye Volda kommune har styret i VØR etter initiativ frå rådmann i Volda vurdert behovet for tilpassing i den lokale forskrifta om renovasjon og slam.

Det er sendt ut melding til alle som har fått tildelt skuleplass i Stor-Øyra krins.
Viss føresette med barn fødd i 2013 ikkje har fått melding, vert dei bedne om å ta kontakt med oppvekssjefen.

Ove Tennfjord er konstituert i stillinga som rektor ved Austefjord skule komande skuleår.

Den 1. april var det siste frist for å sende inn listeforslag til haustens kommunestyre- og fylkestingval.

Administrasjonsspråket i kommunen vil no verte både nynorsk og bokmål.

Møte i kommunestyret 28. mars kl 14.00 i 1. etasje på samfunnshuset i Volda.
Møtet vert direkteoverført på kommunen sitt web-tv.