Kommunen varslar oppstart av arbeidet med kommunedelplan for Dalsfjord-kryssing. Forslag til planprogram vert lagt ut til offentleg ettersyn.

Volda kommune har starta arbeidet med å velje nye meddommarar for perioden 1. januar 2021 - 31. desember 2024.

No kan du søke ferievikariat i Volda kommune. Vi har ledige stillingar i både helse og omsorg og samfunnsutvikling.

Dette kan vere greitt å vite om det mykje omtala Coronaviruset som har spreidd seg på nyåret.

Onsdag 12. februar vert det arrangert informasjonsmøte om innføring av eigedomsskatt i områda Hornindal og Bjørke/Viddal.

Desse sakene skal opp til handsaming i Formannskapet tysdag 4. februar.

Hausten 2020 skal Volda Campus Arena stå ferdig. Her er nyttig informasjon om prosjektet.

Etter handsaming i Formannskapet vert planforslag for Bjørkedalen, gnr. 91, bnr. 2 m. fl vert lagt ut til offentleg ettersyn i minst seks veker.

Eitt år etter at deltakarar på introduksjonsprogrammet i Volda kommune i 2017, var heile 71 prosent i arbeid eller utdanning. Det er best i fylket.

Dei tre tenesteutvala i Volda kommune har møte denne veka. Her finn du saksøistene.