Kjenner du nokon som fortener å bli heidra? 
Volda kommune ser på kulturlivet som ein stor del av samfunnet vårt. Kommunestyret i Volda ynskjer å honorere og inspirere det gode og viktige arbeidet som vert gjort på kulturfeltet i kommunen, og deler difor årleg ut ein kommunal kulturpris.

Alle kan sende inn forslag, og forslaga skal vere skriftlege og grunngjevne. 
Frist for å sende inn forslag er 1. juni.

Sjå opptak av pressekonferansen her: https://volda.kommunetv.no/

I Volda kommune er det ledige vikariat som assistent/fagarbeidar i barnehage.  

Veit du at at pasientar ikkje skal betale eigendel ved undersøkingar på grunn av mistanke om smitte av covid-19?

Det er i dag stadfesta eit nytt smittetilfelle av Covid-19 i Volda kommune. Det er iverksett smittesporing og dei som har vore i nærkontakt med denne personen har blitt kontakta og er sett i karantene.

Volda kommune vil med det fyrste sende ut krav for kommunale VA-avgifter og feiing for 1. halvår 2020. 

 

Denne veka skal det vere møte i Eldreådet, Ungdomsrådet og Kommunestyret

I dag har det vore pressekonferanse med ordførar Sølvi Dimmen og smittevernlege Bent Ingebrigtsen. 

Hornindal bibliotek opnar onsdag 13. mai, og Volda folkebibliotek måndag 11. mai. Det vil vere ein del restriksjonar.

Her er dei oppdaterte smittevernrettleiarane som er utgitt av Helsedirektoratet, med fagleg innhald levert av  Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet.