Frist for å kome med innspel er 4. november 2019. Vedtekene vil gjelde frå 01.08.2020.

På dagsenteret for eldre er det i oktober brannvern som er temaet.

   

Det skal vere møte i fellesnemnda den 17. oktober på Volda rådhus.

  

Volda kommune lanserer ei elektronisk løysing der ein kan melde frå om uro knytt til skulemiljø.

  

Det blir planlagt arbeid på kveld og natt i Rotsethorntunnelen i to veker frå søndag 13. oktober.

Faktura for kommunale eigedomsavgifter – vatn, kloakk og feiing er no sendt ut. 

Anita Mari Brekke er tilsett som assisterande rektor ved Bratteberg skule.

 

Forslaget til kommunalt skyssreglement vert sendt til uttale til SU og FAU ved grunnskulane, det kommunale foreldreutvalet og Møre og Romsdal fylkeskommune. Frist til å kome med innspel vert sett til 1.november 2019.

 

– Utgiftene aukar meir inn inntektene, skriv Rådmann Rune Sjurgard om Statsbudsjettet 2020.

Kva betyr kommunesamanslåinga for arbeidsgivaravgifta i Hornindal og Volda?