Bjørkedalseidet

Vegen over Bjørkedalseidet (Brekka) kan verte sengt på kort varsel.

Gunhild på servicekontoret

Mandag 1. oktober vert sentralbordet flytta frå Volda til Vanylven.

Kommunevåpen for Volda kommune

Kommunen har gjennom mange år nytta analoge tryggleiksalarmar. Desse skal no fasast ut til fordel for nye, digitale alarmar.

Landbruksmaskin

Landbrukskontoret Ørsta/Volda publiserer informasjonsskriv nr. 2 for 2018

Illustrasjon idrettsanlegg

Søknader om tilskot frå spelemidlane for 2019 må vere komne inn til Volda kommune innan 31. oktober 2018.

Grendavegen-skilt

Som følgje av at Volda og Hornindal har nokre like gatenamn skal Grendavegen i Volda skifte namn.

Trafikkavvikling rotsethorn

Fram til juni 2019 vert det tidvis redusert kapasitet i tunnelen. Her finn du nyttig informasjon om arbeidet.